پیام پذیرش قطعنامه

صوت: منشور استقامت (پیام امام(ره) در پذیرش قطعنامه و سالگرد کشتار مکه)

6_imam

منشور استقامت (پیام امام به مناسبت پذیرش قطعنامه و سالگرد کشتار حجاج بیت الله الحرام) یکی از مهمترین پیام های حضرت امام(ره) است که در 27 تیر سال 1366 صادر شد.