پیوند دین و سیاست

مستند وصیت آفتاب: پیوند دین و سیاست

53_imam

مستند «وصیت آفتاب» مجموعه ای از وصایای گهربار امام خمینی (ره) است که قشر عظیم روحانیت را مخاطب خود ساخته و با بیان شیوای خود، چراغی شده است برای این شب های تاریک