چهارشنبه سوری

نوروز در کلام استاد شهید مرتضی مطهری:

خرافات نوروز؛ چهارشنبه سوری و سیزده به در

motahari 2

اگر چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال را سال شمسی بگیریم برای ما ایرانیها خیلی عجیب است. واقعاً عجیب است؛ چهارشنبه آخر سال شمسی که می‌شود حتی در محیط‌های عالی فرهنگی ما آتش روشن می‌کنند، از روی آتش می‌پرند، می‌گویند: «سرخی تو از من، زردی من از تو» من نمی‌دانم ما چقدر می‌خواهیم اصرار روی حماقت‌های خودمان داشته باشیم؟!