کارکردگرایی ساختاری

رضا نساجی:

تعالی نظام یا تبلیغ امام؟

imam khomeyni

طبیعی است که حضور امام در کسوت نظریه‌پرداز و رهبر یک انقلاب و سپس رهبر یک دهه حیات نظام، گروه‌های موافقان و مخالفانی دارد. پس داوری عمومی درباره رهبران نهضت‌ها بیشتر مستند به نتایج عملی آن نهضت است. بر همین اساس معتقدم باید در پاسخ به کسانی که امام را تخطئه می‌کنند یا کسانی که قصد تبلیغ ایجابی درباره امام دارند، تز اصلاح و تعالی نظام را مطرح کرد.