کارگری

افزایش نابرابری در روابط کار

kargar

جمعی از نمایندگان کارگران تهران و شهرهای اطراف صبح دیروز در اعتراض به آنچه «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.