کاریکاتور

کاریکاتور: کارتون خواب!

MONAZERE

کاریکاتوری از کیوان زرگری با عنوان ((کارتون خواب ))

رابطه کاریکاتوریست ها و روسای جمهور ایران به روایت تصویر!

azadnegar_news_37322_1344232241_506399_In

در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کاریکاتوریست ها بخصوص طراحان نشریه «گل آقا» نمی توانستند کاریکاتور ایشان را بکشند و لذا گل آقا، به طور مداوم تصویر مرحوم دکتر حبیبی (معاون اول دولت هاشمی) را به عنوان استعاره ای از دولت سازندگی و رئیس جمهور، منتشر می کرد.

حسن روحانی: فعلا پرتره بعدا کاریکاتور

RoooHani

سایت «روز کارتون» کارتونی از حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب را منتشر کرده است که البته بیشتر به پرتره می ماند. امیدواریم رئیس جمهور منتخب که در کسوت روحانیت است، تحمل نقدها را داشته و از اینکه کاریکاتور وی را بکشند، ممانعت نکند.