کاظم جلالی

تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی؛ ۶۱ درصد

tavarom

براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه [مواد خوراکی در] خرداد 91 با خرداد 92، 61 درصد است و این رقم بسیار بالایی است و شاخص کل نیز 41.2 درصد را نیز نشان می دهد و به نظر می رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد.