کانون نویسندگان ایران

رضا نساجی:

در باب ادعای اعدام به بهانه بدعت در تفسیر !

tafsir quran

حال که رسانه‌ها مدعی شده‌اند این زندانی به خاطر تفسیر متفاوتی از داستان یونس نبی(ع) در قرآن کریم اعدام شده، لابد باید یادآوری کرد که برخی بدعت‌ها و بدایع شیخ محی‌الدین ابن عربی اندلسی در تفسیر قرآن چیست! البته امام خمینی که مدرس و شارح آثار عرفانی و تفسیری ابن عربی است، این قول را مورد نقد علمی قرار می‌دهد، اما نه چماق در دست دارد نه پای چوب دار ایستاده!

امام خمینی در جمع نمایندگان کانون نویسندگان ایران در مدرسه علوی؛

استفاده از قلم در راه آزادی ملت و در راه تعالیم اسلامی

imsm 32

رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود. اگر بنا بود که قشر روحانی تنها می‌خواست به جنگ اینها برود خفه می‌کردند او را؛ نویسنده می‌خواست به جنگ آنها برود آنها را از بین می‌بردند؛ دانشگاهی می‌خواست این کار را بکند نمی‌توانست؛ بازار می‌خواست این کار را تنها بکند نمی‌شد؛ دهقان می‌خواست بکند نمی‌شد.... برای همین پیوستگی است که بین اقشار ملت حاصل شد. و ما باید این همبستگی را نگه داریم.