کریم معتوق

گزیده اشعار ضدآمریکایی شاعران عرب:

آیا خدا آمریکا را دوست دارد؟

usa-israeel

یکی از مهمترین محورهای ادبیات مقاومت جهان، انتقاد از استعمار آمریکاست. آنچه می خوانید گزیده ای از اشعار ضدآمریکایی شاعران عرب است که توسط خانم لیلا فتحی ترجمه و توسط مرتضی حیدری آل کثیر (شاعر) ویراست شده است.