کشتار مکه

بازخوانی پیام امام(ره) به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸

منشور استقامت: تا مبارزه هست، ما هستیم

1_9003071351_L600

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‏‌ها و مرفهین بى‏درد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزیزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‏‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمین را نموده‏‌اند مى‏‌بوسم.