کمیته تحقیق و تفحص

ردپای اسناد جدید تخلف در «بنیاد شهید» در خارج از کشور

به‌کارگرفتن مدیران غیرکارآمد در بخش‌های مختلف این بنیاد و گزارش برخی تخلف‌های مالی از جمله محورهای اصلی تحقیق‌وتفحص بود. با وجود انواع تخلف‌های گسترده در این سازمان، مسعود زریبافان، رییس سابق «بنیاد شهید» اعلام کرده که «این نهاد جزو پاک‌ترین نهادهاست.»