کیفرخواست

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای معاون اول احمدی‌نژاد خبر داد

شمارش معکوس برای محاکمه محمدرضا رحیمی آغاز شد

rahimi

قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بدون اعلام عناوین اتهامی گفته ‌است پرونده در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است. «محمدرضا رحیمی» که سال 89 در جلسه هیات دولت گفته بود: «اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم» از زمانی که دولت را ترک کرده، تقریبا در سکوت کامل خبری به‌سر می‌برد. وکیل او تنها شخصی است که گاه‌به‌گاه در واکنش به اخبار منتشرشده درباره موکلش، اظهارنظر می‌کند.