گازانبر

از انتقاد عارف تا دفاع افروغ

a.g.r.a

در انتخابات دوم خرداد 76 که با پیروزی سید محمد خاتمی همراه شد، یکی از تاثیر گذارترین جریانات حامی آن روز جناح چپ، دانشجویان بودند. اما برخلاف دوم خرداد، انتخابات ریاست جمهوری 92 کاملا در فضای سرد و سکوت دانشگاه برگزار شد و تنها نامزدی که از این موضوع انتقاد کرد محمد رضا عارف بود.