گروهک ضدانقلاب

نامه نگاری امام و موسوی درباره زندانیان گروهکی

imam - mosavi

نامه های امام خمینی و مسئولان نظام درباره زندانیان گروهک های سیاسی جزو اسناد مهم انقلاب است که عموما با آن برخورد گزینشی صورت گرفته و گروه های مختلف در جهت اهداف سیاسی خود آنها را تحلیل و تفسیر کرده اند. یکی از این اسناد، پاسخ امام خمینی(ره) به نامه نخست وزیر وقت درباره امکان اشتغال زندانیان آزاد شده گروهک های ضدانقلاب (مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ / ۱۹ رمضان ۱۴۰۹) است که در پی دستور امام برای آزادی این زندانیان نوشته شده است.