گشت ارشاد

سبحانی: در وصیت امام تاکید شده نظامیان در مباحث سیاسی ورود نکنند / با تفکیک جنسیتی دانشگاه اسلامی نمی‌شود

sobhani 10

نیروهای نظامی در گروههای سیاسی و احزاب نباید دخالت داشته باشند اما در مسائل اقتصادی از جانب مجلس اجازه هایی به ایشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داده شده است. زمانی که در مجلس بودم اعتقاد داشتم عواملی که بخش خصوصی را تضعیف می کنند بهتر است واگذار شود الان هم همین رویکرد را دارم.