یوسف قرضاوی

کاریکاتور: مأموریت قرضاوی!

1372610110-Rajabi92.4.9

کارتونی از محمد علی رجبی با عنوان «مأموریت قرضاوی!»