یونس نبی (ع)

رضا نساجی:

در باب ادعای اعدام به بهانه بدعت در تفسیر !

tafsir quran

حال که رسانه‌ها مدعی شده‌اند این زندانی به خاطر تفسیر متفاوتی از داستان یونس نبی(ع) در قرآن کریم اعدام شده، لابد باید یادآوری کرد که برخی بدعت‌ها و بدایع شیخ محی‌الدین ابن عربی اندلسی در تفسیر قرآن چیست! البته امام خمینی که مدرس و شارح آثار عرفانی و تفسیری ابن عربی است، این قول را مورد نقد علمی قرار می‌دهد، اما نه چماق در دست دارد نه پای چوب دار ایستاده!