۱۷ شهریور

پیام حضرت امام خمینی(س) به مناسبت سالگرد فاجعه خونین ۱۷ شهریور؛

ملتی که تازه عروس و تازه دامادش برای شهادت داوطلبند

17 shahrivar

دشمنان ما گمان می‌کردند با توطئه‌های فرسایشی می‌توانند نهضت اسلامی و انقلاب شکوه‌مند این ملت شهید پرور را به سردی و سستی سوق دهند، غافل از آنکه قیامی که برای خدا است و نهضتی که براساس معنویت و عقیده است، عقب نشینی نخواهد کرد. ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست.