انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز

سوءمدیریت سال‌های اخیر کشور را از توسعه دور نگه داشت

IMAGE634876454308830439

متاسفانه در سال‌های اخیر دانش مسئولان کشور در حد مسئولیت آنان نبوده است و سوء مدیریت‌ها سبب عقب‌ماندگی کشور در برخی حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شده است.از چند سال قبل قول دادند که دیگر ویژه‌خواری در کشور به این شکل صورت نگیرد ولی در سال‌های اخیر بیشترین مفاسد تاریخ کشور را شاهد بوده‌ایم.