مجمع تشخیص مصلحت نظام

چه کسانی خط امام را تحریف می کنند؟

آسیب شناسی هرمنوتیک صحیفه امام(ره)

61_sahife

اگر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده انقلاب، جملات دروغین را به امام نسبت می دهند و برخی جملات را هم تحریف می کنند تا رهبر کبیر انقلاب را فردی متناقض گو با ادبیاتی سطحی جلوه دهند، گروهی از سیاسیون داخلی هم هستند که جملات امام را به صورت محدود، تقطیع شده و یا تحریف شده مورد تمسک قرار می دهند تا منافع خویش را تأمین کنند.

میرزا علی آیت اللهی:

شورای نگهبان و صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری

120795062

شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نیست که تشخیص بدهد مصلحت این است که آمار تایید شدگان مثلا 8 نفر یا 6 نفر باشد، بلکه باید نص قانون را اجرا کند. هرکس صلاحیت دارد تایید شود و اگر خواست تا آخر مبارزه در صحنه بماند یا به نفع دیگری بیرون برود. تعداد آرای بعضی از دوستان شاید حتی به نیم میلیون هم نرسد.

شورای نگهبان؛ مرور یا عبور از اندیشه های امام؟

estesvab 2

طی سالهای گذشته همیشه در آستانه انتخابات و مدتی بعد از آن عملکرد شورای نگهبان به عنوان نهادی که مسئولیتی در این زمینه بر عهده دارد، در کنار دیگر نهادها و ارگان های مسئول در این ارتباط، در معرض قضاوت مردم و مسئولین قرار گرفته است. غالباً این سوال مطرح می شود که آیا شورای نگهبان ضوابط، معیارها، مقررات و مصالح انقلاب و نظام را در انتخابات مراعات نموده یا خیر؟