مهرداد بذرپاش

بذرپاش: قویا تکذیب می‌کنم، استاد علامه نیستم

bazrpash

«مهرداد بذرپاش» درحالی مدعی شده است که مراحل پذیرش او در دانشگاه علامه‌طباطبایی از اساس کذب است که دو نامه اداری، یکی با امضای «صدرالدین شریعتی» رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی خطاب به کامران دانشجو و دیگری با امضای کامران دانشجو خطاب به دکتر عامری، رییس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی نشان از وجود نام او در میان 102شخص سفارش‌شده در دو نامه دارد.

اجرای دستور کامران دانشجو توسط صدرالدین شریعتی:

مهرداد بذرپاش و طلوع ملاباشی استاد دانشگاه علامه شدند

shariati sadr

اظهارات صدرالدین شریعتی رییس دانشگاه علامه‌طباطبایی در شرایطی است که یک «منبع آگاه» در وزارت علوم با رد استخدام 115نفر به‌صورت قانونی و متعارف عنوان کرد: «اسناد در وزارت علوم موجود است که وزارت علوم مدرک کارشناسی ارشد مهرداد پذرباش را با معدل کل 13 تایید کرده و امتیازی برای این معدل پایین کم نکرده است، بلکه تمامی نمرات دوره دکترای او را ملاک قرار داده است.» ا

بذرپاش؛ از زاپاس مشایی تا نماینده اصولگرایی

bazr

این جملات درباره شایسته سالاری و جوان گرایی از قول کسی است که خود به عنوان یکی از جوانان شایسته وارد دولت نهم شد و چندی بعد از دولت دهم اخراج گردید. او در این مدت نه تنها در مدح احمدی نژاد کم نگذاشت که از مشایی هم بسیار گفت و او را «عنصر زحمتکش» نامید! و در این مسیر چنان پیش رفت که در برنامه «شب شیشه ای» خود را «زاپاس المشایی» خواند.