13 رجب

سخنرانی دکتر علی‌ شریعتی به مناسبت میلاد امام علی(ع):

قرن ما در جستجوی علی (ع)

shariati

بشریت همواره در جستجوی ارزش‌های متعالی و مطلق بوده و چون به این ارزش‌ها احتیاج داشته... رب‌النوع خیالی و اساطیری می‌ساخته، تا بتواند ارزش‌های متعالی را - که نیست - در وجود اشخاص، قهرمانان و شخصیت‌های واقعی عینی بپرستد. اما علی حقیقتی است بر گونه‌ی رب‌النوع‌های اساطیری؛ یعنی وجودیست که این ارزش‌های متعالی مطلق در او هست... رب‌النوعی که در تاریخ تحقق جسمی عینی انسانی دارد.