24 خرداد

در سالروز حماسه سیاسی 24 خرداد :

بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام به مناسبت ۲۴ خرداد

IMG11133785

اهمیت توسعه ی سیاست داخلی به موازات سیاست خارجی برکسی پوشیده نیست. بنابرین نیاز است فرصت برای ظهور و بروز همه ی عقیده ها و سلایق درون نظام به دور از محدودیت ها و محصوریت ها فراهم باشد تا در سایه ی تضارب آرا و عقاید، رشد و شکوفایی جامعه بیش از پیش رقم بخورد.