28 صفر

گفتاری منتشر نشده از آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی:

سالهای سکوت امام حسن مجتبی(ع)

beheshti 12

در مورد این 10 سال زندگی امام مجتبی‌(((ع) توجه به این که ائمه شیعه همیشه پرچمدار حق و حقیقت و‌ عدالت بوده‌اند... توجه داشته باشیم که نه تنها حضرت سیدالشهدا حسین بن علی(ع)، قیام کننده علیه ناحق و انحراف و ظلم و ستم بود بلکه همه ائمه شیعه قیام کننده علیه انحراف و ستم بودند منتها هر کدام روشی متناسب با زمان و امکانات اصلی خود و روشی متناسب با حریف خود انتخاب کرده بودند.