444 روز

خاطرات گروگان‌ها از ماجراي تسخير لانه جاسوسي

مروری بر کتاب «۴۴۴ روز»

23

وخیم شدن وضعیت جسمانی شاه به خاطر سرطان باعث شد کارتر مقاومت بیشتری در مقابل دیوید راکفلر و هنری کیسینجر از خود نشان ندهد. در 30 مهر 1358 شاه وارد آمریکا شد. 4 نوامبر، یعنی 13 آبان، سالگرد شهادت تعدادی از دانش آموزان به دست رژیم شاه بود. مأموران سفارتخانه می‌دانستند که در این روز قرار است در مقابل سفارت آمریکا تظاهراتی انجام شود.