۰۸:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۴ دل‌نوشته ای از شهید رجب‌بیگی در سالگرد شهادتش

ما ملت بزرگی هستیم، نام‌مان را در تاریخ ثبت کنید

امید اکثرمان،‌ دعای هر شب‌مان، نور اخترمان، موت اطهرمان، مرگ احمرمان، جان پیکرمان، فتح خیبرمان، جنگ اکبرمان، عزم اعظم‌مان، جشن عزای‌مان، شعر شهدای‌مان، سیر اکرم‌مان، یکی است: «شهادت». دفتر مذهب‌مان، کتاب مکتب‌مان، نور مشعل‌مان، خون مرکب‌مان، انجیل مرجع‌مان، تورات معبدمان، زبور مرقدمان، صحف محشرمان، سوره‌ی مقصدمان، یکی است: «قرآن»

rajabbeygiمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): فردا پنجم مهرماه؛ سالگرد شهادت شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و از فعالان جهاد سازندگی است که سال ۶۱ در درگیری خیابانی با منافقین کوردل به شهادت رسید.

آنچه می خوانید دل نوشته ای از شهید رجب بیگی است:

ما ملت بزرگی هستیم، نام‌مان را در تاریخ ثبت کنید

بر سجاده‌ای به وسعت زمین، با تربتی بر خون شهیدان رنگین در قبله‌ای به عمق هستی، در صفوفی به شکوه اقیانوس، با ایمانی راسخ‌تر از کوه‌ها، با آیاتی به زیبایی حقیقت، به امامت نور خورشید نماز می‌گزاریم.

عیدمان و عزای‌مان یک‌سان است و گورستان و میلادگاه‌مان یک‌جا.

و از میان این همه گل‌ها، لاله را برگزیده‌ایم و از بین تمام باغ‌ها بهشت را.

سرود پیروزی‌مان، فریاد عصیان‌مان، ناله‌ی دردمان، صدای خروش‌مان، نوحه‌ی عزای‌مان، بانک جهادمان، شعر حیات‌مان غریو خشم‌مان، آیه‌ی نمازمان، اذان زندگی‌مان، نغمه‌ی مرگ‌مان، همه یکی‌ است: «الله اکبر»

میعادگاه هر روزمان، مفتاح هر رزم‌مان، دیواره‌ی هر مرزم‌مان، پای‌گاه دانش‌مان پادگان ارتش‌مان، پاس‌دار روش‌مان، پالیز رویش‌مان، پرچم بینش‌مان، پیوند نیایش‌مان، پیکار و خیزش‌مان، پاس‌بان ارزش‌مان، یک جا‌ست: «مسجد»

امر امام‌مان، کار امت‌مان، مهر ملت‌مان، شعر قیام‌مان، سرّ جهادمان، شور حیات‌مان، شعار پیکارمان یکی‌است: «وحدت»

صلابت غیرت‌مان، ابهت همت‌مان، عظمت وحدت‌مان، هیبت قوت‌مان، رفعت عبادت‌مان، جلالت کثرت‌مان، حشمت اخوت‌مان، یکی است: «نماز»

امید اکثرمان،‌ دعای هر شب‌مان، نور اخترمان، موت اطهرمان، مرگ احمرمان، جان پیکرمان، فتح خیبرمان، جنگ اکبرمان، عزم اعظم‌مان، جشن عزای‌مان، شعر شهدای‌مان، سیر اکرم‌مان، یکی است: «شهادت»

دفتر مذهب‌مان، کتاب مکتب‌مان، نور مشعل‌مان، خون مرکب‌مان، انجیل مرجع‌مان، تورات معبدمان، زبور مرقدمان، صحف محشرمان، سوره‌ی مقصدمان، یکی است: «قرآن»

تفرج‌گاه دنیای‌مان، کشت‌گاه آخرت‌مان، حزم‌گاه تاریخ‌مان، زیارت‌گاه‌ ملت‌مان، سجده‌گاه امت‌مان، دانشگاه مردم‌مان، میعادگاه هرروزمان، میعادگاه هرروزمان، حرب‌گاه رزم‌مان، جای‌گاه هر بزم‌مان، عرش‌گاه رازمان، یکی است: «گورستان»

از بین رنگ‌ها،‌ سرخ را برگزیده‌ایم و از میان انواع مرگ‌ها شهادت را و از تمام باغ‌ها،‌ گورستان را و از میان تمام گل‌ها، لاله را؛ هیچ یک از ما به مرگ طبیعی نمی‌میرد، مرگ طبیعی ما شهادت است. عید و عزای‌مان هر دو جشن است و میعاد جشن‌مان قبرستان.

زیباترین درخت‌های حیات‌مان در گورستان می‌روید و نه گورستان که نورستان.

از تمام انبیا، محمد را و از تمام رهبران، علی را و از تمام مجاهدان، حسین را و از تمام قصه‌ها، قیام ‌را و از تمام کتاب‌ها، قرآن را برگزیده‌ایم.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 8 = 14