۱۴:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

دانشگاه مذاهب اسلامی،تنها یک کلمه: تهدید!

گذشته از مسائل صنفی ،ضعف فعالیت های فرهنگی و نبود یک تشکل سیاسی فرهنگی ،اجنماعی و دانشجویی؛بجز بسیج ،از دغدغه های اساسی دانشجویان این دانشگاه میباشد.طوریکه مسئولان واحد سنندج بارها به ما اعلام کرده اند که انجمن اسلامی در دانشگاه مذاهب حق فعالیت ندارد.و این موضع اعضای هیئت امنا نیز میباشد.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه: جمعی از دانشجویان واحد سنندج دانشگاه مذاهب اسلامی با ارسال نامه ای به مبارزه خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات صنفی دانشجویان این دانشگاه شده اند. متن کامل این نامه در ادامه آمده است :

حدود بیست سال از مهر ۷۳ میگذرد که دانشگاه هیئت امنایی مذاهب اسلامی در تهران زیر نظر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فعالیت خود  را در خیابان شهید روانمهر تهران با رویکرد افزایش وتقویت اشتراکات در بین مذاهب اسلامی ومبارزه با نفاق ودرگیری مذهبی و اهتمام هرچه بیشتر به تعالی جهان اسلام وامت اسلامی شروع کرده است.
رویکرد دانشگاه مذاهب اسلامی از همان ابتدا تاکید بر روی مسائل حهان اسلام و موضوع  وحدت میان مسلمانان بوده است. که خدا را شکر درطول فعالیت بیست ساله  این دانشگاه به موفقیت های شایان توجهی دست پیدا کرده است،که جای سپاس وتشکر از عوامل و مسئولان این دانشگاه را دارد.،- در  روزگاری که بعضی از دانشگاه ها به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند-
در ادامه روند توسعه وترقی کیفی ،دانشگاه مذاهب ،بحث توسعه کمی را هم مدنظر خود قرار داد ودر سال ۸۹ با تاسیس واحد سنندج به این رویکرد اهتمام ورزید.
اما از همان ابتدا کار کمی عجولانه استارت خورد.وبدون تشکیل زیر ساخت ها و برقراری حداقلیات این دانشگاه اقدام به جذب دانشجو در بهمن ماه ۸۹در دو رشته فقه وحقوق امامیه وشافعی نمود.
درحالیکه این دانشگاه حتی از وجود یک عضو هیئت علمی هم محروم بود. و با اساتید مدعو سایر دانشگاه های استان فعالیت خود را ادامه داد که سرانجام درسال ۹۱ یک نفر بعنوان هیئت علمی در رشته فقه وحقوق شافعی جذب این دانشگاه گردید. اما این تمام قضیه مصائب دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج نبود.-سرپرستی یک فرد کم تجربه ،که قبل از آن حتی سابقه مدیریتی یک مهد کودک را هم نداشته چه برسد. به یک دانشگاه-قصه هفتاد من مصائب مذاهب است .
گذشته از این ها بدلیل بی توجهی مسئولان و نبود آشپزخانه در دانشگاه ،غذای ارائه شده در این دانشگاه ،بدیهی ترین وابتدایی ترین کیفت های لازم یک غذا را ندارد. که این مسئله به شدت دانشجویان را آزار میدهد.ودر مقابل پاسخ و واکنش مسئولان واحد سنندج به این مسائل چیست؟؟
تنها یک کلمه تهدید-بله تهدید!!!
متاسفانه دوستان باز در توهم فضای پادگانی دانشگاه ها در هشت سال گذشته هستند.و اینگونه فکر میکنند با محدود کردن فضا و ترساندن دانشجویان از عواقب اعتراضات میتوانند فریاد های این انسان های فرزانه را خاموش کنند.
گذشته از مسائل صنفی ،ضعف فعالیت های فرهنگی و نبود یک تشکل سیاسی فرهنگی ،اجنماعی و دانشجویی؛بجز بسیج ،از دغدغه های اساسی دانشجویان این دانشگاه میباشد.طوریکه مسئولان واحد سنندج بارها به ما اعلام کرده اند که انجمن  اسلامی در دانشگاه مذاهب حق فعالیت ندارد.و این موضع اعضای هیئت امنا نیز میباشد.
البته صحت این موضوع را باید از افرادی مثل  آقای مسیح مهاجرانی-مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی-که نماینده ریاست جمهوری در هیئت امنای دانشگاه هستند.جویا شد؟؟
در ادامه مثنوی هفتاد من مصائب مذاهب باید اضافه کنیم که نبود فضای آموزشی مناسب و استفاده از یک خوابگاه قدیمی با راهرو های ۱۲۰سانتی ،بعنوان فضای آموزشی و کلاسی ،تاب دانشجویان این دانشگاه را در کنار حساسیت بی جا مسئولان دانشگاه در رابطه با مسائل اخلاقی و گیر دادن های بی پایه و اساس در رابطه با موضوع استفاده از چادر طاق آورده است .-لازم بذکر است که طبق قوانین دانشگاه استفاده از چادر برای دختران در فضای دانشگاهی الزامی است -ولی فکر نمی کنیم  که آئین نامه مقرراتی داخلی یک دانشگاه بتواند به بیرون از دانشگاه و فضای اجتماع تعمیم پیدا کندو دانشجو را بخاطر استفاده نکردن از چادر در فضای خارج از دانشگاه مواخذه نماید.
البته با توجه به اینکه دانشجویان این دانشگاه همراه با فرآیند مصاحبه جذب  میشوند. اکثریت دانشجویان   این دانشگاه را دانشجویان ارزشی تشکیل میدهند.و بهتر است مسئولان دانشگاه بدانند که اصل در فقه وقانون اسلامی بر برائت است .نه مجرمیت.
منتظر پاسخ مسئولان دانشگاه هستیم.
جمعی از دانشجویان واحد سنندج

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

58 - = 48