۰۰:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ اساتید دانشگاه خطاب حسن روحانی :

زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید

ما از جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری و به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اید تقاضا می کنیم که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید. با توجه به نگرانی فزاینده ای که رد صلاحیت های گسترده اخیر به وجود آورده است، ما به جد بیم آن داریم که عدم تحقق این امر موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو گردد، امری که علاوه بر آسیب های جدی به پیشبرد امور کشور در شرائط حال و سالهای آینده، زیانی فوری در برخواهد...

 مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

نزدیک به ۳۰۰ استاد و عضو هیات علمی  دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای از رئیس جمهور خواستند زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کند.

متن نسخه ای از این نامه که برای مبارزه ارسال شده است به شرح زیر است :

جهان یادگار است و ما رفتنی  به گیتی نماند به جز گفتنی
نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

پس از انتخاب جنابعالی توسط اکثریت ملت ایران بر اساس شعارها و وعده های انتخاباتی آنجناب، همانگونه که  انتظار می رفت  با مذاکره و گفتگو، فضای تعاملات بین المللی بین ایران و بقیه کشورها در چارچوب منافع ملی سمت و سوی سازنده ای پیدا نمود. از جمله دستاوردهای مهم این نوع نگرش، رفع تحریم های ناجوانمردانه و فشار نابجا بر اقتصاد کشور بود. ما، تعدادی از استادان دانشگاه های سراسر کشور (اسامی پیوست)، ضمن حمایت از اقدامات بسیار ارزشمند فوق خواستار آن هستیم که دولت شما نه تنها این نوع تعامل را در عرصه روابط و سیاست منطقه ای نیز پی گیری کرده و گسترش دهد، بلکه به جد خواهان آن هستیم که دولت جنابعالی نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد. ما بنابر وظیفه خطیری که احساس می کنیم مایلیم به تمامی مسئولان هشدار دهیم که  با توجه به منازعات منطقه ای و جهانی، وحدت و آشتی ملی چیزی است که ضامن امنیت ملی کشور و تمامیت ارضی آن است و هر گونه قصور در تحقق این امر ممکن است آثار زیانبار و جبران ناپذیری برای کل کشور و نظام به همراه داشته باشد.
هیچ تردیدی در این نیست که یکی از مهمترین وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های هر حاکمیت سیاسی صیانت و پاسداری از همه‌ی اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای مشروعیت آن نظام سیاسی و نیز جلوگیری از تفسیر مواد قانونی آن برخلاف مصالح و منافع ملی در جهت حمایت فراقانونی و ناعادلانه از هر گونه دیدگاه و گرایش سیاسی خاص است.
پر واضح است که وحدت ملی به معنای به کارگیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار، صرف نظر از سلائق فکری آنها برای برون رفت از مشکلاتی است که کشور ما در طول سالهای گذشته و به ناصواب به آنها دچار شده است. این امر تنها با برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه ها و سلیقه های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند امکان پذیر خواهد شد.

ما از جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری و به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اید تقاضا می کنیم که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید. با توجه به نگرانی فزاینده ای که رد صلاحیت های گسترده اخیر به وجود آورده است، ما به جد بیم آن داریم که عدم تحقق این امر موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو گردد، امری که علاوه بر آسیب های جدی به پیشبرد امور کشور در شرائط حال و سالهای آینده، زیانی فوری در برخواهد داشت و آن تضعیف جایگاه کشور در تعاملات منطقه ای و بین المللی خواهد بود.  فراموش نکنیم که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه ای آن پایین خواهد آورد. تحت چنین شرائطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت و بالعکس برگزاری یک انتخابات رقابتی و فراگیر که مشارکت حداکثری مردم را جلب کند، این منزلت را در چشم جهانیان بیش از پیش ارتقاء خواهد بخشید.

 

 

انجمن جامعه شناسی ایرانحسام مقدم – اسماعیل۱
پردیس بین الملل دانشگاه تهرانپیروزمند – فرزاد۲
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیترکمنی اذر – پروین۳
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیملک زاده – الهام۴
دانشگاه اصفهاناحسانپور – علی اکبر۵
دانشگاه اصفهانرقایی – محمد علی۶
دانشگاه اصفهانعموزاده – سعید۷
دانشگاه اصفهانکتابی – سعیده۸
دانشگاه الزهرااحمدی – علیرضا۹
دانشگاه الزهرابزازان – فاطمه۱۰
دانشگاه الزهرافتح‌اللهی – امیر حسین۱۱
دانشگاه اورمیهثباتیان – آرش۱۲
دانشگاه ایلامپور احمد – فاضل۱۳
دانشگاه ایلاممحمدزاده – جهانشا۱۴
دانشگاه ایلامورهرام – هدایتعلی۱۵
دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوبطهماسبی – عبدالرضا۱۶
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بهبهانجلال پور – حسین۱۷
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرجسرخ خواه – شاهرخ۱۸
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یاسوجذوالفقاری – زهرا۱۹
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرجخاتمی – حمید رضا۲۰
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یاسوجپناهی – خدابخش۲۱
دانشگاه بیرجندافخم شعرا – محمد رضا سعید۲۲
دانشگاه بیرجندآقا ابراهیمی – محمد رضا۲۳
دانشگاه بیرجندحاجی زاده – احمد۲۴
دانشگاه بیرجندرئیس السادات – سید ناصر۲۵
دانشگاه بیرجندسریر – هادی۲۶
دانشگاه بیرجندفرخی – حمید۲۷
دانشگاه بین المللی امام خمینیدرویشی – فرهاد۲۸
دانشگاه بین المللی امام خمینیرجبی – مسعود۲۹
دانشگاه پیام نوراسماعیلپور – حسین۳۰
دانشگاه پیام نورصمدانی – سید جلال۳۱
دانشگاه پیام نورمرتضوی – بتول۳۲
دانشگاه پیام نورنیکو گفتار – منصوره۳۳
دانشگاه پیام نور- واحد اصفهانافتاده – محسن۳۴
دانشگاه پیام نور- واحد شیرازفروزانی – قاسم۳۵
دانشگاه پیام نور امینی کمیجانی – حمید رضا۳۶
دانشگاه پیام نور – واحد اراکصوفیان – صفیه۳۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجانولی زاده – علیرضا۳۸
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیامینى فر – الهه۳۹
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیحمیدی – فریده۴۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیغفرانی – محمد۴۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائییزدی زاده – محمد حسین۴۲
دانشگاه تربیت مدرسپزشکی راد – غلامرضا۴۳
دانشگاه تربیت مدرسحاتمی – جواد۴۴
دانشگاه تربیت مدرسخوش تقاضا – محمد هادی۴۵
دانشگاه تربیت مدرسمرتضوی – سید ابوالقاسم۴۶
دانشگاه تربیت مدرسمنعم – محمد جواد۴۷
دانشگاه تهرانابری نیا – کارن۴۸
دانشگاه تهرانتوسلی – محمد تقی۴۹
دانشگاه تهرانحاتمی – محمد رضا۵۰
دانشگاه تهراندولتشاهی پیروز – محرم۵۱
دانشگاه تهرانرسایی – محمد رضا۵۲
دانشگاه تهرانصارمی – محمود۵۳
دانشگاه تهرانصالحی فتح آبادی – حسن۵۴
دانشگاه تهرانقرخلو – مهدی۵۵
دانشگاه تهرانمرادی – مجید۵۶
دانشگاه تهرانمشفق – حمید رضا۵۷
دانشگاه تهراننوری زنور- محمد۵۸
دانشگاه خلیج فارساسکندرى – حسین۵۹
دانشگاه خلیج فارسپارسا – حجت۶۰
دانشگاه خلیج فارسحیدری – ابراهیم۶۱
دانشگاه خلیج فارسرسولی – سعید۶۲
دانشگاه خلیج فارسشیرزادی – احمد۶۳
دانشگاه خلیج فارسصداقت جو – مجتبی۶۴
دانشگاه خلیج فارسگلستانه – سید موسی۶۵
دانشگاه خوارزمیبهرام – عباس۶۶
دانشگاه خوارزمیعلی عسگری – مجید۶۷
دانشگاه خوارزمیفراهانی – محمد تقی۶۸
دانشگاه رازیابوزاده – رمضانعلی۶۹
دانشگاه رازیپاک نژاد – مهرداد۷۰
دانشگاه رازیصحرایی- جلیل۷۱
دانشگاه رازیعلیزاده – عبدالحمید۷۲
دانشگاه زنجاناسلامی – محرم۷۳
دانشگاه زنجانفولادوند – محمد ابراهیم۷۴
دانشگاه زنجانکمالی – خسرو۷۵
دانشگاه سیستان و بلوچستانآقائی – علیرضا۷۶
دانشگاه سیستان و بلوچستانبومری – محمد۷۷
دانشگاه سیستان و بلوچستانحیدرزادگان – علیرضا۷۸
دانشگاه سیستان و بلوچستانسبجانی – علیرضا۷۹
دانشگاه سیستان و بلوچستانشعبانزاده – مریم۸۰
دانشگاه سیستان و بلوچستانمریدی فریمانی – علی اصغر۸۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانمنصوری بیرجندی – محمد علی۸۲
دانشگاه شهر کرداحمدی پور – بهنام۸۳
دانشگاه شهر کردحسینی نژاد – مرتضی۸۴
دانشگاه شهر کردصفری – جهانگیر۸۵
دانشگاه شهر کردعزیزی – حمید رضا۸۶
دانشگاه شهرکرداصلانی – محمد رضا۸۷
دانشگاه شهرکردامین – احمد۸۸
دانشگاه شهرکردبراتی – فرید۸۹
دانشگاه شهرکردرئیسی – فائز۹۰
دانشگاه شهرکردفتاحی نافچی – روح الله۹۱
دانشگاه شهرکردقربانی – بهزاد۹۲
دانشگاه شهرکردمنصوری – حسین۹۳
دانشگاه شهید باهنر کرمانطالبی – سیامک۹۴
دانشگاه شهید باهنر کرمانعلومی – محمد مهدی۹۵
دانشگاه شهید باهنر کرمانماهری – محمد رضا۹۶
دانشگاه شهید بهشتیترکمنی آذر – فرح۹۷
دانشگاه شهید بهشتیسپنجی – حمید رضا۹۸
دانشگاه شهید بهشتیگویا – زهرا۹۹
دانشگاه شهید چمران اهوازامام – سید عباس۱۰۰
دانشگاه شهید چمران اهوازآقاجری – جواد۱۰۱
دانشگاه شهید چمران اهوازبستانی – قاسم۱۰۲
دانشگاه شهید چمران اهوازپارسا – عبدالله۱۰۳
دانشگاه شهید چمران اهوازپیش بین – جهانمیر۱۰۴
دانشگاه شهید چمران اهوازرضائی آباده – نجفعلی۱۰۵
دانشگاه شهید چمران اهوازشیروی – امیر حسین۱۰۶
دانشگاه شهید چمران اهوازصباحی – عبدالحمید۱۰۷
دانشگاه شهید چمران اهوازصنیعی – محسن۱۰۸
دانشگاه شهید چمران اهوازفرج پهلو – عبدالحسین۱۰۹
دانشگاه شهید چمران اهوازفرخیان – محمود۱۱۰
دانشگاه شهید چمران اهوازقدردان مشهدی – علی رضا۱۱۱
دانشگاه شهید چمران اهوازقمشی – مهدی۱۱۲
دانشگاه شهید چمران اهوازقوامی جولندان – شعبان۱۱۳
دانشگاه شهید چمران اهوازکسمتی – مهناز۱۱۴
دانشگاه شهید چمران اهوازمهرعلی زاده – یداله۱۱۵
دانشگاه شیرازاحمدی – محمد رحیم۱۱۶
دانشگاه شیرازافلاک سیر – عبدالعزیز۱۱۷
دانشگاه شیرازبحرانی – محمود۱۱۸
دانشگاه شیرازبنان – محمد رضا۱۱۹
دانشگاه شیرازتقوی – سید محسن۱۲۰
دانشگاه شیرازجوکار – بهرام۱۲۱
دانشگاه شیرازحسن لی – علی مراد۱۲۲
دانشگاه شیرازحسینچاری – مسعود۱۲۳
دانشگاه شیرازذوالقدر اصلی – علی رضا۱۲۴
دانشگاه شیرازرحیمیان – محمد حسن۱۲۵
دانشگاه شیراززارع – محمد۱۲۶
دانشگاه شیراززمردیان – سید محمد علی۱۲۷
دانشگاه شیرازصفوی – سید علی اکبر۱۲۸
دانشگاه شیرازطاهری – محمد۱۲۹
دانشگاه شیرازعابدینی – محمد جواد۱۳۰
دانشگاه شیرازفاضل نیا – غریب۱۳۱
دانشگاه شیرازفرجاه – ابراهیم۱۳۲
دانشگاه شیرازکرمی – اکبر۱۳۳
دانشگاه شیرازمحمد بیگی – شاهرخ۱۳۴
دانشگاه شیرازناظم السادات – سید محمد جعفر۱۳۵
دانشگاه شیرازنصیری – سید مهدی۱۳۶
دانشگاه صدرامحقق معین – محمد حسن۱۳۷
دانشگاه صنعتی اصفهانحسینی – سید عبدالکریم۱۳۸
دانشگاه صنعتی اصفهاندوست حسینی – علی محمد۱۳۹
دانشگاه صنعتی اصفهانسلطانی – سعید۱۴۰
دانشگاه صنعتی اصفهانشهبازی – فرهاد۱۴۱
دانشگاه صنعتی اصفهانشیرزاد – احمد۱۴۲
دانشگاه صنعتی اصفهانصناعی – اکبر۱۴۳
دانشگاه صنعتی اصفهانعالم رجبی – علی اکبر۱۴۴
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناس – حمید رضا۱۴۵
دانشگاه صنعتی اصفهانلران – فرهنگ۱۴۶
دانشگاه صنعتی اصفهانهمامی – محمود رضا۱۴۷
دانشگاه صنعتی اصفهانهندسی – فرامرز۱۴۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیر شاهی – سید حسین۱۴۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیرآرامی – مختار۱۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیربروجردیان – رضا۱۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیربنکدارپور – بابک۱۵۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیرفلاح – علی۱۵۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکتیبه – همایون۱۵۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمظفری – مجتبی۱۵۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمیرمحمد رضایی – مرتضی۱۵۶
دانشگاه صنعتی بابلشاکری – محسن۱۵۷
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیابراهیمی – رضا۱۵۸
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانش – فخرالدین۱۵۹
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیسلطانپور – محسن۱۶۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیقاسم زاده – حسن۱۶۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیکرمی محمدی – رضا۱۶۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیگرانپابه – نصرالله۱۶۳
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمیرزابزرگ – حسن۱۶۴
دانشگاه صنعتی شریفابریشم چی – احمد۱۶۵
دانشگاه صنعتی شریفاجتهادی – محمد رضا۱۶۶
دانشگاه صنعتی شریفاحسان – مهدی۱۶۷
دانشگاه صنعتی شریفاردلان – فرهاد۱۶۸
دانشگاه صنعتی شریفاکبرزاده – عباس۱۶۹
دانشگاه صنعتی شریفامیدوار – محمد تقی۱۷۰
دانشگاه صنعتی شریفامینی – مرتضی۱۷۱
دانشگاه صنعتی شریفآراستی – محمد رضا۱۷۲
دانشگاه صنعتی شریفآزادگان – ابراهیم۱۷۳
دانشگاه صنعتی شریفباقری – رضا۱۷۴
دانشگاه صنعتی شریفبخشی – علی۱۷۵
دانشگاه صنعتی شریفبنائی – علی۱۷۶
دانشگاه صنعتی شریفبهزادی پور – سعید۱۷۷
دانشگاه صنعتی شریفپورجوادی – علی۱۷۸
دانشگاه صنعتی شریفپورزاهدی – حسین۱۷۹
دانشگاه صنعتی شریفجعفرزاده – فردین۱۸۰
دانشگاه صنعتی شریفجعفری – سید اکبر۱۸۱
دانشگاه صنعتی شریفجمالی – میرمصدق۱۸۲
دانشگاه صنعتی شریفحجی – رسول۱۸۳
دانشگاه صنعتی شریفحجی – علیرضا۱۸۴
دانشگاه صنعتی شریفراهوار – سهراب۱۸۵
دانشگاه صنعتی شریفرشتچیان – داود۱۸۶
دانشگاه صنعتی شریفرضائی – سعید۱۸۷
دانشگاه صنعتی شریفرفیعی – مجید۱۸۸
دانشگاه صنعتی شریفرمضانی – احمد۱۸۹
دانشگاه صنعتی شریفسهراب پور – مصطفی۱۹۰
دانشگاه صنعتی شریفشاهرخیان – سعید۱۹۱
دانشگاه صنعتی شریفشمس الهی – محمد باقر۱۹۲
دانشگاه صنعتی شریفشوندی – حسن۱۹۳
دانشگاه صنعتی شریفشیخ زاده – مهدی۱۹۴
دانشگاه صنعتی شریفظهوری زنگنه – بیژن۱۹۵
دانشگاه صنعتی شریفعسگری – سیروس۱۹۶
دانشگاه صنعتی شریففردمنش – مهدی۱۹۷
دانشگاه صنعتی شریففرزانه – فروهر۱۹۸
دانشگاه صنعتی شریففرهمند – فرزام۱۹۹
دانشگاه صنعتی شریففیروزابادی – بهار۲۰۰
دانشگاه صنعتی شریفقدسی – محمد۲۰۱
دانشگاه صنعتی شریفقناد – محمد علی۲۰۲
دانشگاه صنعتی شریفکریمی پور – وحید۲۰۳
دانشگاه صنعتی شریفلنگری – عبدالله۲۰۴
دانشگاه صنعتی شریفمحلوجی – هاشم۲۰۵
دانشگاه صنعتی شریفمحمدی شجاع – حسین۲۰۶
دانشگاه صنعتی شریفمختاری – حسین۲۰۷
دانشگاه صنعتی شریفمروستی – فرخ۲۰۸
دانشگاه صنعتی شریفمشایخی – علینقی۲۰۹
دانشگاه صنعتی شریفمهدوی امیری – نظام الدین۲۱۰
دانشگاه صنعتی شریفنجفی – مهدی۲۱۱
دانشگاه صنعتی شریفوثوقی – غلامرضا۲۱۲
دانشگاه صنعتی شریفهرمزی نژاد – محمد رضا۲۱۳
دانشگاه علامه طباطبائیبخشی – لطفعلی۲۱۴
دانشگاه علامه طباطبائیختائی – محمود۲۱۵
دانشگاه علم و صنعت ایرانازهری – سید جواد۲۱۶
دانشگاه علم و صنعت ایراناسماعیل زاده – مهدی۲۱۷
دانشگاه علم و صنعت ایرانافشار – عباس۲۱۸
دانشگاه علم و صنعت ایرانافشار – محمد هادی۲۱۹
دانشگاه علم و صنعت ایرانامامی -  سید جواد۲۲۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانحیدری – حسین۲۲۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانخسروی – علیرضا۲۲۲
دانشگاه علم و صنعت ایرانذهبیون – باقر۲۲۳
دانشگاه علم و صنعت ایرانرحمتی – فرهاد۲۲۴
دانشگاه علم و صنعت ایرانروشن ضمیر – سوسن۲۲۵
دانشگاه علم و صنعت ایرانشایانفر – محسنعلی۲۲۶
دانشگاه علم و صنعت ایرانصالحی – محمد تقی۲۲۷
دانشگاه علم و صنعت ایرانغیاثیان – حسین۲۲۸
دانشگاه علم و صنعت ایرانفاضل – سعید۲۲۹
دانشگاه علم و صنعت ایرانفرداد – عباسعلی۲۳۰
دانشگاه علم و صنعت ایرانفیضی – فرزانه۲۳۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانکثیری – نورا…۲۳۲
دانشگاه علم و صنعت ایرانکنعانی مقدم – شهمرد۲۳۳
دانشگاه علم و صنعت ایرانمحمدی – تورج۲۳۴
دانشگاه علمی کاربردیبابا محمدی – علی۲۳۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسهیلی پور – زهرا۲۳۶
دانشگاه علوم پزشکی تهراناحمد آخوندى – محمد صادق۲۳۷
دانشگاه علوم پزشکی تهراناحمدی نژاد – زهرا۲۳۸
دانشگاه علوم پزشکی تهرانآشفته یزدی – کاظم۲۳۹
دانشگاه علوم پزشکی تهرانترابی – ولی الله۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی تهرانرییس کرمی – سید رضا۲۴۱
دانشگاه علوم پزشکی تهرانسیادت – حکیمه۲۴۲
دانشگاه علوم پزشکی تهرانضیائی – وحید۲۴۳
دانشگاه علوم پزشکی تهرانعباسی – محمد رضا۲۴۴
دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلیمددی – حسین۲۴۵
دانشگاه علوم پزشکی تهرانفیاض بخش – احمد۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی تهرانکدخدائی – مهری۲۴۷
دانشگاه علوم پزشکی تهرانکندی – محمد جعفر۲۴۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهداوری نژاد – عمران۲۴۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهرحیمی – مهرعلی۲۵۰
دانشگاه علوم پزشکی بوشهراقبالی – سید سجاد۲۵۱
دانشگاه فردوسی مشهدانصاری – حسین۲۵۲
دانشگاه فردوسی مشهدایمان پور – محمد تقی۲۵۳
دانشگاه فردوسی مشهددستورانی – محمد تقی۲۵۴
دانشگاه فردوسی مشهدعباس زاده – محمد رضا۲۵۵
دانشگاه فردوسی مشهدنیکنام – اسدالله۲۵۶
دانشگاه فرهنگیانمعتمد – رضا۲۵۷
دانشگاه فساحسینی – رادمرز۲۵۸
دانشگاه کاشاندقیق – حسن۲۵۹
دانشگاه کردستانسروری – آرش۲۶۰
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانجعفری – سیروس۲۶۱
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانغنیان – منصور۲۶۲
دانشگاه گیلانبی آزار – جعفر۲۶۳
دانشگاه گیلانثابت رفتار – کریم۲۶۴
دانشگاه گیلانرستمی – عبدالله۲۶۵
دانشگاه گیلانمیوه ای – لیلی۲۶۶
دانشگاه گیلاننصیری پیربازاری – کامله۲۶۷
دانشگاه مازندرانحسن پور آلاشتی – حسین۲۶۸
دانشگاه مازندراندیانی – محمود۲۶۹
دانشگاه مازندرانرضوانیان – قدسیه۲۷۰
دانشگاه مازندرانستاری – رضا۲۷۱
دانشگاه مازندرانطالبی گرکانی – الهه۲۷۲
دانشگاه مازندرانعلینقی – امیر حسین۲۷۳
دانشگاه مازندرانکریمی – زهرا۲۷۴
دانشگاه مازندرانکلیج – صدیقه۲۷۵
دانشگاه مازندرانکمالجو – مصطفی۲۷۶
دانشگاه مازندرانمیردار هریجانی – شادمهر۲۷۷
دانشگاه هرمزگاناحمدی – رضا۲۷۸
دانشگاه یاسوجادهمی – ابراهیم۲۷۹
دانشگاه یاسوجامیری فهلیانی – رضا۲۸۰
دانشگاه یاسوجاولیائی – حمید رضا۲۸۱
دانشگاه یاسوجبازیار – محمد حسین۲۸۲
دانشگاه یاسوجبحرینی بهزادی – محمد رضا۲۸۳
دانشگاه یاسوجپارسائی – سیامک۲۸۴
دانشگاه یاسوجخواجوی – مختار۲۸۵
دانشگاه یاسوجدهداری – مسعود۲۸۶
دانشگاه یاسوجرضائی – قاسم۲۸۷
دانشگاه یاسوجزارع – عبدالرضا۲۸۸
دانشگاه یاسوجزنده بودی – غلامرضا۲۸۹
دانشگاه یاسوجستوده – نادر۲۹۰
دانشگاه یزداسلامی کلانتری – محمد۲۹۱
دانشگاه یزدانوریه – سید محمد۲۹۲
دانشگاه یزددولتی – علی۲۹۳
دانشگاه یزدکریمی زارچی – محمد علی۲۹۴
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ انصاری – کیوان۲۹۵
وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکیشیخ الاسلام – ربابه۲۹۶

::::

تعداد امضا کنندگان

نام دانشگاه محل خدمت

ردیف

۴۹

دانشگاه صنعتی شریف

۱

۲۱

دانشگاه شیراز

۲

۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳

۱۶

دانشگاه شهید چمران اهواز

۴

۱۲

دانشگاه یاسوج

۵

۱۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶

۱۱

دانشگاه تهران

۷

۱۱

دانشگاه شهرکرد

۸

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹

۱۰

دانشگاه مازندران

۱۰

۸

دانشگاه پیام نور

۱۱

۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۲

۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳

۷

دانشگاه خلیج فارس

۱۴

۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۵

۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶

۶

دانشگاه بیرجند

۱۷

۵

دانشگاه گیلان

۱۸

۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹

۵

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰

۴

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

۲۱

۴

دانشگاه یزد

۲۲

۴

دانشگاه اصفهان

۲۳

۴

دانشگاه رازی

۲۴

۳

دانشگاه خوارزمی

۲۵

۳

دانشگاه زنجان

۲۶

۳

دانشگاه شهید بهشتی

۲۷

۳

دانشگاه الزهرا

۲۸

۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۹

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۳۰

۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳۱

۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳۲

۲

دانشگاه علامه طباطبائی

۳۳

۲

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۳۴

۲

دانشگاه ایلام

۳۵

۱

دانشگاه اورمیه

۳۶

۱

دانشگاه صنعتی بابل

۳۷

۱

دانشگاه فرهنگیان

۳۸

۱

دانشگاه فسا

۳۹

۱

دانشگاه کاشان

۴۰

۱

دانشگاه کردستان

۴۱

۱

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

۴۲

۱

دانشگاه صدرا

۴۳

۱

دانشگاه علمی کاربردی

۴۴

۱

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۴۵

۱

انجمن جامعه شناسی ایران

۴۶

۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۷

۱

دانشگاه هرمزگان

۴۸

۱

وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی

۴۹

۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

۵۰

۱

پردیس بین الملل دانشگاه تهران

۵۱

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

76 + = 82