۰۰:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ اساتید دانشگاه خطاب حسن روحانی :

زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید

ما از جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری و به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اید تقاضا می کنیم که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید. با توجه به نگرانی فزاینده ای که رد صلاحیت های گسترده اخیر به وجود آورده است، ما به جد بیم آن داریم که عدم تحقق این امر موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو گردد، امری که علاوه بر آسیب های جدی به پیشبرد امور کشور در شرائط حال و سالهای آینده، زیانی فوری در برخواهد...

 مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

نزدیک به ۳۰۰ استاد و عضو هیات علمی  دانشگاه های سراسر کشور در نامه ای از رئیس جمهور خواستند زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کند.

متن نسخه ای از این نامه که برای مبارزه ارسال شده است به شرح زیر است :

جهان یادگار است و ما رفتنی  به گیتی نماند به جز گفتنی
نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

پس از انتخاب جنابعالی توسط اکثریت ملت ایران بر اساس شعارها و وعده های انتخاباتی آنجناب، همانگونه که  انتظار می رفت  با مذاکره و گفتگو، فضای تعاملات بین المللی بین ایران و بقیه کشورها در چارچوب منافع ملی سمت و سوی سازنده ای پیدا نمود. از جمله دستاوردهای مهم این نوع نگرش، رفع تحریم های ناجوانمردانه و فشار نابجا بر اقتصاد کشور بود. ما، تعدادی از استادان دانشگاه های سراسر کشور (اسامی پیوست)، ضمن حمایت از اقدامات بسیار ارزشمند فوق خواستار آن هستیم که دولت شما نه تنها این نوع تعامل را در عرصه روابط و سیاست منطقه ای نیز پی گیری کرده و گسترش دهد، بلکه به جد خواهان آن هستیم که دولت جنابعالی نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور نیز به کار بندد. ما بنابر وظیفه خطیری که احساس می کنیم مایلیم به تمامی مسئولان هشدار دهیم که  با توجه به منازعات منطقه ای و جهانی، وحدت و آشتی ملی چیزی است که ضامن امنیت ملی کشور و تمامیت ارضی آن است و هر گونه قصور در تحقق این امر ممکن است آثار زیانبار و جبران ناپذیری برای کل کشور و نظام به همراه داشته باشد.
هیچ تردیدی در این نیست که یکی از مهمترین وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های هر حاکمیت سیاسی صیانت و پاسداری از همه‌ی اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای مشروعیت آن نظام سیاسی و نیز جلوگیری از تفسیر مواد قانونی آن برخلاف مصالح و منافع ملی در جهت حمایت فراقانونی و ناعادلانه از هر گونه دیدگاه و گرایش سیاسی خاص است.
پر واضح است که وحدت ملی به معنای به کارگیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار، صرف نظر از سلائق فکری آنها برای برون رفت از مشکلاتی است که کشور ما در طول سالهای گذشته و به ناصواب به آنها دچار شده است. این امر تنها با برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه ها و سلیقه های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند امکان پذیر خواهد شد.

ما از جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری و به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اید تقاضا می کنیم که زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کنید. با توجه به نگرانی فزاینده ای که رد صلاحیت های گسترده اخیر به وجود آورده است، ما به جد بیم آن داریم که عدم تحقق این امر موجب سرخوردگی و عدم مشارکت گروه های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو گردد، امری که علاوه بر آسیب های جدی به پیشبرد امور کشور در شرائط حال و سالهای آینده، زیانی فوری در برخواهد داشت و آن تضعیف جایگاه کشور در تعاملات منطقه ای و بین المللی خواهد بود.  فراموش نکنیم که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه ای آن پایین خواهد آورد. تحت چنین شرائطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت و بالعکس برگزاری یک انتخابات رقابتی و فراگیر که مشارکت حداکثری مردم را جلب کند، این منزلت را در چشم جهانیان بیش از پیش ارتقاء خواهد بخشید.

 

 

انجمن جامعه شناسی ایران حسام مقدم – اسماعیل ۱
پردیس بین الملل دانشگاه تهران پیروزمند – فرزاد ۲
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ترکمنی اذر – پروین ۳
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ملک زاده – الهام ۴
دانشگاه اصفهان احسانپور – علی اکبر ۵
دانشگاه اصفهان رقایی – محمد علی ۶
دانشگاه اصفهان عموزاده – سعید ۷
دانشگاه اصفهان کتابی – سعیده ۸
دانشگاه الزهرا احمدی – علیرضا ۹
دانشگاه الزهرا بزازان – فاطمه ۱۰
دانشگاه الزهرا فتح‌اللهی – امیر حسین ۱۱
دانشگاه اورمیه ثباتیان – آرش ۱۲
دانشگاه ایلام پور احمد – فاضل ۱۳
دانشگاه ایلام محمدزاده – جهانشا ۱۴
دانشگاه ایلام ورهرام – هدایتعلی ۱۵
دانشگاه آزاد اسلامی – تهران جنوب طهماسبی – عبدالرضا ۱۶
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بهبهان جلال پور – حسین ۱۷
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج سرخ خواه – شاهرخ ۱۸
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یاسوج ذوالفقاری – زهرا ۱۹
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج خاتمی – حمید رضا ۲۰
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یاسوج پناهی – خدابخش ۲۱
دانشگاه بیرجند افخم شعرا – محمد رضا سعید ۲۲
دانشگاه بیرجند آقا ابراهیمی – محمد رضا ۲۳
دانشگاه بیرجند حاجی زاده – احمد ۲۴
دانشگاه بیرجند رئیس السادات – سید ناصر ۲۵
دانشگاه بیرجند سریر – هادی ۲۶
دانشگاه بیرجند فرخی – حمید ۲۷
دانشگاه بین المللی امام خمینی درویشی – فرهاد ۲۸
دانشگاه بین المللی امام خمینی رجبی – مسعود ۲۹
دانشگاه پیام نور اسماعیلپور – حسین ۳۰
دانشگاه پیام نور صمدانی – سید جلال ۳۱
دانشگاه پیام نور مرتضوی – بتول ۳۲
دانشگاه پیام نور نیکو گفتار – منصوره ۳۳
دانشگاه پیام نور- واحد اصفهان افتاده – محسن ۳۴
دانشگاه پیام نور- واحد شیراز فروزانی – قاسم ۳۵
دانشگاه پیام نور  امینی کمیجانی – حمید رضا ۳۶
دانشگاه پیام نور – واحد اراک صوفیان – صفیه ۳۷
دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ولی زاده – علیرضا ۳۸
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی امینى فر – الهه ۳۹
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی حمیدی – فریده ۴۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی غفرانی – محمد ۴۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی یزدی زاده – محمد حسین ۴۲
دانشگاه تربیت مدرس پزشکی راد – غلامرضا ۴۳
دانشگاه تربیت مدرس حاتمی – جواد ۴۴
دانشگاه تربیت مدرس خوش تقاضا – محمد هادی ۴۵
دانشگاه تربیت مدرس مرتضوی – سید ابوالقاسم ۴۶
دانشگاه تربیت مدرس منعم – محمد جواد ۴۷
دانشگاه تهران ابری نیا – کارن ۴۸
دانشگاه تهران توسلی – محمد تقی ۴۹
دانشگاه تهران حاتمی – محمد رضا ۵۰
دانشگاه تهران دولتشاهی پیروز – محرم ۵۱
دانشگاه تهران رسایی – محمد رضا ۵۲
دانشگاه تهران صارمی – محمود ۵۳
دانشگاه تهران صالحی فتح آبادی – حسن ۵۴
دانشگاه تهران قرخلو – مهدی ۵۵
دانشگاه تهران مرادی – مجید ۵۶
دانشگاه تهران مشفق – حمید رضا ۵۷
دانشگاه تهران نوری زنور- محمد ۵۸
دانشگاه خلیج فارس اسکندرى – حسین ۵۹
دانشگاه خلیج فارس پارسا – حجت ۶۰
دانشگاه خلیج فارس حیدری – ابراهیم ۶۱
دانشگاه خلیج فارس رسولی – سعید ۶۲
دانشگاه خلیج فارس شیرزادی – احمد ۶۳
دانشگاه خلیج فارس صداقت جو – مجتبی ۶۴
دانشگاه خلیج فارس گلستانه – سید موسی ۶۵
دانشگاه خوارزمی بهرام – عباس ۶۶
دانشگاه خوارزمی علی عسگری – مجید ۶۷
دانشگاه خوارزمی فراهانی – محمد تقی ۶۸
دانشگاه رازی ابوزاده – رمضانعلی ۶۹
دانشگاه رازی پاک نژاد – مهرداد ۷۰
دانشگاه رازی صحرایی- جلیل ۷۱
دانشگاه رازی علیزاده – عبدالحمید ۷۲
دانشگاه زنجان اسلامی – محرم ۷۳
دانشگاه زنجان فولادوند – محمد ابراهیم ۷۴
دانشگاه زنجان کمالی – خسرو ۷۵
دانشگاه سیستان و بلوچستان آقائی – علیرضا ۷۶
دانشگاه سیستان و بلوچستان بومری – محمد ۷۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان حیدرزادگان – علیرضا ۷۸
دانشگاه سیستان و بلوچستان سبجانی – علیرضا ۷۹
دانشگاه سیستان و بلوچستان شعبانزاده – مریم ۸۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان مریدی فریمانی – علی اصغر ۸۱
دانشگاه سیستان و بلوچستان منصوری بیرجندی – محمد علی ۸۲
دانشگاه شهر کرد احمدی پور – بهنام ۸۳
دانشگاه شهر کرد حسینی نژاد – مرتضی ۸۴
دانشگاه شهر کرد صفری – جهانگیر ۸۵
دانشگاه شهر کرد عزیزی – حمید رضا ۸۶
دانشگاه شهرکرد اصلانی – محمد رضا ۸۷
دانشگاه شهرکرد امین – احمد ۸۸
دانشگاه شهرکرد براتی – فرید ۸۹
دانشگاه شهرکرد رئیسی – فائز ۹۰
دانشگاه شهرکرد فتاحی نافچی – روح الله ۹۱
دانشگاه شهرکرد قربانی – بهزاد ۹۲
دانشگاه شهرکرد منصوری – حسین ۹۳
دانشگاه شهید باهنر کرمان طالبی – سیامک ۹۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان علومی – محمد مهدی ۹۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان ماهری – محمد رضا ۹۶
دانشگاه شهید بهشتی ترکمنی آذر – فرح ۹۷
دانشگاه شهید بهشتی سپنجی – حمید رضا ۹۸
دانشگاه شهید بهشتی گویا – زهرا ۹۹
دانشگاه شهید چمران اهواز امام – سید عباس ۱۰۰
دانشگاه شهید چمران اهواز آقاجری – جواد ۱۰۱
دانشگاه شهید چمران اهواز بستانی – قاسم ۱۰۲
دانشگاه شهید چمران اهواز پارسا – عبدالله ۱۰۳
دانشگاه شهید چمران اهواز پیش بین – جهانمیر ۱۰۴
دانشگاه شهید چمران اهواز رضائی آباده – نجفعلی ۱۰۵
دانشگاه شهید چمران اهواز شیروی – امیر حسین ۱۰۶
دانشگاه شهید چمران اهواز صباحی – عبدالحمید ۱۰۷
دانشگاه شهید چمران اهواز صنیعی – محسن ۱۰۸
دانشگاه شهید چمران اهواز فرج پهلو – عبدالحسین ۱۰۹
دانشگاه شهید چمران اهواز فرخیان – محمود ۱۱۰
دانشگاه شهید چمران اهواز قدردان مشهدی – علی رضا ۱۱۱
دانشگاه شهید چمران اهواز قمشی – مهدی ۱۱۲
دانشگاه شهید چمران اهواز قوامی جولندان – شعبان ۱۱۳
دانشگاه شهید چمران اهواز کسمتی – مهناز ۱۱۴
دانشگاه شهید چمران اهواز مهرعلی زاده – یداله ۱۱۵
دانشگاه شیراز احمدی – محمد رحیم ۱۱۶
دانشگاه شیراز افلاک سیر – عبدالعزیز ۱۱۷
دانشگاه شیراز بحرانی – محمود ۱۱۸
دانشگاه شیراز بنان – محمد رضا ۱۱۹
دانشگاه شیراز تقوی – سید محسن ۱۲۰
دانشگاه شیراز جوکار – بهرام ۱۲۱
دانشگاه شیراز حسن لی – علی مراد ۱۲۲
دانشگاه شیراز حسینچاری – مسعود ۱۲۳
دانشگاه شیراز ذوالقدر اصلی – علی رضا ۱۲۴
دانشگاه شیراز رحیمیان – محمد حسن ۱۲۵
دانشگاه شیراز زارع – محمد ۱۲۶
دانشگاه شیراز زمردیان – سید محمد علی ۱۲۷
دانشگاه شیراز صفوی – سید علی اکبر ۱۲۸
دانشگاه شیراز طاهری – محمد ۱۲۹
دانشگاه شیراز عابدینی – محمد جواد ۱۳۰
دانشگاه شیراز فاضل نیا – غریب ۱۳۱
دانشگاه شیراز فرجاه – ابراهیم ۱۳۲
دانشگاه شیراز کرمی – اکبر ۱۳۳
دانشگاه شیراز محمد بیگی – شاهرخ ۱۳۴
دانشگاه شیراز ناظم السادات – سید محمد جعفر ۱۳۵
دانشگاه شیراز نصیری – سید مهدی ۱۳۶
دانشگاه صدرا محقق معین – محمد حسن ۱۳۷
دانشگاه صنعتی اصفهان حسینی – سید عبدالکریم ۱۳۸
دانشگاه صنعتی اصفهان دوست حسینی – علی محمد ۱۳۹
دانشگاه صنعتی اصفهان سلطانی – سعید ۱۴۰
دانشگاه صنعتی اصفهان شهبازی – فرهاد ۱۴۱
دانشگاه صنعتی اصفهان شیرزاد – احمد ۱۴۲
دانشگاه صنعتی اصفهان صناعی – اکبر ۱۴۳
دانشگاه صنعتی اصفهان عالم رجبی – علی اکبر ۱۴۴
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناس – حمید رضا ۱۴۵
دانشگاه صنعتی اصفهان لران – فرهنگ ۱۴۶
دانشگاه صنعتی اصفهان همامی – محمود رضا ۱۴۷
دانشگاه صنعتی اصفهان هندسی – فرامرز ۱۴۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر امیر شاهی – سید حسین ۱۴۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر آرامی – مختار ۱۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بروجردیان – رضا ۱۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنکدارپور – بابک ۱۵۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر فلاح – علی ۱۵۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتیبه – همایون ۱۵۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مظفری – مجتبی ۱۵۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر میرمحمد رضایی – مرتضی ۱۵۶
دانشگاه صنعتی بابل شاکری – محسن ۱۵۷
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ابراهیمی – رضا ۱۵۸
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانش – فخرالدین ۱۵۹
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سلطانپور – محسن ۱۶۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قاسم زاده – حسن ۱۶۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کرمی محمدی – رضا ۱۶۲
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گرانپابه – نصرالله ۱۶۳
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میرزابزرگ – حسن ۱۶۴
دانشگاه صنعتی شریف ابریشم چی – احمد ۱۶۵
دانشگاه صنعتی شریف اجتهادی – محمد رضا ۱۶۶
دانشگاه صنعتی شریف احسان – مهدی ۱۶۷
دانشگاه صنعتی شریف اردلان – فرهاد ۱۶۸
دانشگاه صنعتی شریف اکبرزاده – عباس ۱۶۹
دانشگاه صنعتی شریف امیدوار – محمد تقی ۱۷۰
دانشگاه صنعتی شریف امینی – مرتضی ۱۷۱
دانشگاه صنعتی شریف آراستی – محمد رضا ۱۷۲
دانشگاه صنعتی شریف آزادگان – ابراهیم ۱۷۳
دانشگاه صنعتی شریف باقری – رضا ۱۷۴
دانشگاه صنعتی شریف بخشی – علی ۱۷۵
دانشگاه صنعتی شریف بنائی – علی ۱۷۶
دانشگاه صنعتی شریف بهزادی پور – سعید ۱۷۷
دانشگاه صنعتی شریف پورجوادی – علی ۱۷۸
دانشگاه صنعتی شریف پورزاهدی – حسین ۱۷۹
دانشگاه صنعتی شریف جعفرزاده – فردین ۱۸۰
دانشگاه صنعتی شریف جعفری – سید اکبر ۱۸۱
دانشگاه صنعتی شریف جمالی – میرمصدق ۱۸۲
دانشگاه صنعتی شریف حجی – رسول ۱۸۳
دانشگاه صنعتی شریف حجی – علیرضا ۱۸۴
دانشگاه صنعتی شریف راهوار – سهراب ۱۸۵
دانشگاه صنعتی شریف رشتچیان – داود ۱۸۶
دانشگاه صنعتی شریف رضائی – سعید ۱۸۷
دانشگاه صنعتی شریف رفیعی – مجید ۱۸۸
دانشگاه صنعتی شریف رمضانی – احمد ۱۸۹
دانشگاه صنعتی شریف سهراب پور – مصطفی ۱۹۰
دانشگاه صنعتی شریف شاهرخیان – سعید ۱۹۱
دانشگاه صنعتی شریف شمس الهی – محمد باقر ۱۹۲
دانشگاه صنعتی شریف شوندی – حسن ۱۹۳
دانشگاه صنعتی شریف شیخ زاده – مهدی ۱۹۴
دانشگاه صنعتی شریف ظهوری زنگنه – بیژن ۱۹۵
دانشگاه صنعتی شریف عسگری – سیروس ۱۹۶
دانشگاه صنعتی شریف فردمنش – مهدی ۱۹۷
دانشگاه صنعتی شریف فرزانه – فروهر ۱۹۸
دانشگاه صنعتی شریف فرهمند – فرزام ۱۹۹
دانشگاه صنعتی شریف فیروزابادی – بهار ۲۰۰
دانشگاه صنعتی شریف قدسی – محمد ۲۰۱
دانشگاه صنعتی شریف قناد – محمد علی ۲۰۲
دانشگاه صنعتی شریف کریمی پور – وحید ۲۰۳
دانشگاه صنعتی شریف لنگری – عبدالله ۲۰۴
دانشگاه صنعتی شریف محلوجی – هاشم ۲۰۵
دانشگاه صنعتی شریف محمدی شجاع – حسین ۲۰۶
دانشگاه صنعتی شریف مختاری – حسین ۲۰۷
دانشگاه صنعتی شریف مروستی – فرخ ۲۰۸
دانشگاه صنعتی شریف مشایخی – علینقی ۲۰۹
دانشگاه صنعتی شریف مهدوی امیری – نظام الدین ۲۱۰
دانشگاه صنعتی شریف نجفی – مهدی ۲۱۱
دانشگاه صنعتی شریف وثوقی – غلامرضا ۲۱۲
دانشگاه صنعتی شریف هرمزی نژاد – محمد رضا ۲۱۳
دانشگاه علامه طباطبائی بخشی – لطفعلی ۲۱۴
دانشگاه علامه طباطبائی ختائی – محمود ۲۱۵
دانشگاه علم و صنعت ایران ازهری – سید جواد ۲۱۶
دانشگاه علم و صنعت ایران اسماعیل زاده – مهدی ۲۱۷
دانشگاه علم و صنعت ایران افشار – عباس ۲۱۸
دانشگاه علم و صنعت ایران افشار – محمد هادی ۲۱۹
دانشگاه علم و صنعت ایران امامی -  سید جواد ۲۲۰
دانشگاه علم و صنعت ایران حیدری – حسین ۲۲۱
دانشگاه علم و صنعت ایران خسروی – علیرضا ۲۲۲
دانشگاه علم و صنعت ایران ذهبیون – باقر ۲۲۳
دانشگاه علم و صنعت ایران رحمتی – فرهاد ۲۲۴
دانشگاه علم و صنعت ایران روشن ضمیر – سوسن ۲۲۵
دانشگاه علم و صنعت ایران شایانفر – محسنعلی ۲۲۶
دانشگاه علم و صنعت ایران صالحی – محمد تقی ۲۲۷
دانشگاه علم و صنعت ایران غیاثیان – حسین ۲۲۸
دانشگاه علم و صنعت ایران فاضل – سعید ۲۲۹
دانشگاه علم و صنعت ایران فرداد – عباسعلی ۲۳۰
دانشگاه علم و صنعت ایران فیضی – فرزانه ۲۳۱
دانشگاه علم و صنعت ایران کثیری – نورا… ۲۳۲
دانشگاه علم و صنعت ایران کنعانی مقدم – شهمرد ۲۳۳
دانشگاه علم و صنعت ایران محمدی – تورج ۲۳۴
دانشگاه علمی کاربردی بابا محمدی – علی ۲۳۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سهیلی پور – زهرا ۲۳۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران احمد آخوندى – محمد صادق ۲۳۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران احمدی نژاد – زهرا ۲۳۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران آشفته یزدی – کاظم ۲۳۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران ترابی – ولی الله ۲۴۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران رییس کرمی – سید رضا ۲۴۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران سیادت – حکیمه ۲۴۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران ضیائی – وحید ۲۴۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران عباسی – محمد رضا ۲۴۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران علیمددی – حسین ۲۴۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران فیاض بخش – احمد ۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران کدخدائی – مهری ۲۴۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران کندی – محمد جعفر ۲۴۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه داوری نژاد – عمران ۲۴۹
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رحیمی – مهرعلی ۲۵۰
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقبالی – سید سجاد ۲۵۱
دانشگاه فردوسی مشهد انصاری – حسین ۲۵۲
دانشگاه فردوسی مشهد ایمان پور – محمد تقی ۲۵۳
دانشگاه فردوسی مشهد دستورانی – محمد تقی ۲۵۴
دانشگاه فردوسی مشهد عباس زاده – محمد رضا ۲۵۵
دانشگاه فردوسی مشهد نیکنام – اسدالله ۲۵۶
دانشگاه فرهنگیان معتمد – رضا ۲۵۷
دانشگاه فسا حسینی – رادمرز ۲۵۸
دانشگاه کاشان دقیق – حسن ۲۵۹
دانشگاه کردستان سروری – آرش ۲۶۰
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان جعفری – سیروس ۲۶۱
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان غنیان – منصور ۲۶۲
دانشگاه گیلان بی آزار – جعفر ۲۶۳
دانشگاه گیلان ثابت رفتار – کریم ۲۶۴
دانشگاه گیلان رستمی – عبدالله ۲۶۵
دانشگاه گیلان میوه ای – لیلی ۲۶۶
دانشگاه گیلان نصیری پیربازاری – کامله ۲۶۷
دانشگاه مازندران حسن پور آلاشتی – حسین ۲۶۸
دانشگاه مازندران دیانی – محمود ۲۶۹
دانشگاه مازندران رضوانیان – قدسیه ۲۷۰
دانشگاه مازندران ستاری – رضا ۲۷۱
دانشگاه مازندران طالبی گرکانی – الهه ۲۷۲
دانشگاه مازندران علینقی – امیر حسین ۲۷۳
دانشگاه مازندران کریمی – زهرا ۲۷۴
دانشگاه مازندران کلیج – صدیقه ۲۷۵
دانشگاه مازندران کمالجو – مصطفی ۲۷۶
دانشگاه مازندران میردار هریجانی – شادمهر ۲۷۷
دانشگاه هرمزگان احمدی – رضا ۲۷۸
دانشگاه یاسوج ادهمی – ابراهیم ۲۷۹
دانشگاه یاسوج امیری فهلیانی – رضا ۲۸۰
دانشگاه یاسوج اولیائی – حمید رضا ۲۸۱
دانشگاه یاسوج بازیار – محمد حسین ۲۸۲
دانشگاه یاسوج بحرینی بهزادی – محمد رضا ۲۸۳
دانشگاه یاسوج پارسائی – سیامک ۲۸۴
دانشگاه یاسوج خواجوی – مختار ۲۸۵
دانشگاه یاسوج دهداری – مسعود ۲۸۶
دانشگاه یاسوج رضائی – قاسم ۲۸۷
دانشگاه یاسوج زارع – عبدالرضا ۲۸۸
دانشگاه یاسوج زنده بودی – غلامرضا ۲۸۹
دانشگاه یاسوج ستوده – نادر ۲۹۰
دانشگاه یزد اسلامی کلانتری – محمد ۲۹۱
دانشگاه یزد انوریه – سید محمد ۲۹۲
دانشگاه یزد دولتی – علی ۲۹۳
دانشگاه یزد کریمی زارچی – محمد علی ۲۹۴
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ  انصاری – کیوان ۲۹۵
وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی شیخ الاسلام – ربابه ۲۹۶

::::

تعداد امضا کنندگان

نام دانشگاه محل خدمت

ردیف

۴۹

دانشگاه صنعتی شریف

۱

۲۱

دانشگاه شیراز

۲

۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳

۱۶

دانشگاه شهید چمران اهواز

۴

۱۲

دانشگاه یاسوج

۵

۱۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶

۱۱

دانشگاه تهران

۷

۱۱

دانشگاه شهرکرد

۸

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹

۱۰

دانشگاه مازندران

۱۰

۸

دانشگاه پیام نور

۱۱

۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۲

۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳

۷

دانشگاه خلیج فارس

۱۴

۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۵

۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶

۶

دانشگاه بیرجند

۱۷

۵

دانشگاه گیلان

۱۸

۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۹

۵

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰

۴

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

۲۱

۴

دانشگاه یزد

۲۲

۴

دانشگاه اصفهان

۲۳

۴

دانشگاه رازی

۲۴

۳

دانشگاه خوارزمی

۲۵

۳

دانشگاه زنجان

۲۶

۳

دانشگاه شهید بهشتی

۲۷

۳

دانشگاه الزهرا

۲۸

۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۹

۲

دانشگاه بین المللی امام خمینی

۳۰

۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳۱

۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳۲

۲

دانشگاه علامه طباطبائی

۳۳

۲

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۳۴

۲

دانشگاه ایلام

۳۵

۱

دانشگاه اورمیه

۳۶

۱

دانشگاه صنعتی بابل

۳۷

۱

دانشگاه فرهنگیان

۳۸

۱

دانشگاه فسا

۳۹

۱

دانشگاه کاشان

۴۰

۱

دانشگاه کردستان

۴۱

۱

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

۴۲

۱

دانشگاه صدرا

۴۳

۱

دانشگاه علمی کاربردی

۴۴

۱

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۴۵

۱

انجمن جامعه شناسی ایران

۴۶

۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۷

۱

دانشگاه هرمزگان

۴۸

۱

وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی

۴۹

۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

۵۰

۱

پردیس بین الملل دانشگاه تهران

۵۱

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

98 - 92 =