۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱ حسن اخگر :

مهر سکوت بر دهان دانشگاه

انگار نه انگار که اینجا جمهوری اسلامی ایران است جایی که بنیانگذار آن فرموده است «دانشگاه مبدأ تحولات است» به جای آنکه دانشگاه سنگر علم و دانش و خاستگاه تحولات باشد تبدیل به بنگاه های تجاری برای نظام آموزشی مدرک گرا شده است مگر نه اینکه شهید بهشتی فرمود «دانشجو موذن جامعه است اگر دانشجو خواب بماند نماز امت قضا می شود» پس چرا مسئولین امر برای دادن مجوز اتحادیه های دانشجویی به هر ریسمانی چنگ میزنند تا دانشجو را دلسرد کنند؟ چرا با رفتار های سلبی خود در پی کشتن حس «آرمانگرایی» و خشکاندن این «شجره طیبه» هستند؟

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-حسن اخگر:

«دانشگاه مبدأ همه تحولات است»
امام خمینی«س»

با تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان در دهه ۲۰ به طور مشخص دانشجویان به دنبال احقاق حقوق و آرمان های خود به طور مستقیم پا به عرصه گذاشتند تا جایی که در ۱۶آذر ۳۲ شهادت سه آذر اهورایی به نماد ظلم ستیزی ملت در مقابل استکبار و استعمار تبدل شد.

با وقوع انقلاب اسلامی دانشجویان به صف اول مبارزات پیوستند و دانشگاه به سنگر استقلال طلبی و آزادیخواهی بدل گشت
دانشجویانی که کمی بعد در دفاع مقدس از جان خود گذشتند و امثال باکری ها را برای حفظ میهن فدا کردند چه نیک نشان دادند که ذره ای از اهداف انقلاب منحرف نشده و در تیر ماه ۷۸ فریاد آزادی بیان سردادند و در مقابل نیروهای فشار مقاومت نشان دادند و حق و خواسته خود را در گوش مسئولان فریاد زدند.

‼️قرار بود بعد از این دانشگاه سنگر عدالت خواهی و حق طلبی باشد اما؛

در این دوره و زمانه که ذهن محصلین ما را با تبلیغات کنکور پر کرده اند و مجالی برای تفکر و اندیشه ورزی این سرمایه های واقعی کشور باقی نگذاشته اند چه انتظاری از دانشجویان کشور وجود دارد که به مسائل اصیل دانشجو بپردازند؟
متاسفانه دیگر کسی جنبش های دانشجویی را به یاد نمی آورد تشکل های دانشجویی بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرده اند چرا که اجازه فعالیت گسترده و فضای باز ندارند و با مشکلات و مصایب گوناگون مواجه اند از نهاد های نظارتی درون دانشگاه گرفته تا فشار های بیرون دانشگاه به خاطر همین قبیل مسائل و مشکلات دانشجویان رغبتی برای فعالیت در تشکل های اصیل دانشجویی ندارند و متاسفانه مسئولین محافظه کار دانشگاه ها هم از این فضای سرد و بی روح حمایت می کنند.

انگار نه انگار که اینجا جمهوری اسلامی ایران است جایی که بنیانگذار آن فرموده است «دانشگاه مبدأ تحولات است» به جای آنکه دانشگاه سنگر علم و دانش و خاستگاه تحولات باشد تبدیل به بنگاه های تجاری برای نظام آموزشی مدرک گرا شده است مگر نه اینکه شهید بهشتی فرمود «دانشجو موذن جامعه است اگر دانشجو خواب بماند نماز امت قضا می شود» پس چرا مسئولین امر برای دادن مجوز اتحادیه های دانشجویی به هر ریسمانی چنگ میزنند تا دانشجو را دلسرد کنند؟ چرا با رفتار های سلبی خود در پی کشتن حس «آرمانگرایی» و خشکاندن این «شجره طیبه» هستند؟

دریغ از این که عزیزان نمی پذیرند #امید_بذر_هویت_ماست
به امید روزی که همه تشکل های دانشجویی بتوانند آزادانه و به دور از نگاه های سیاسی و امنیتی به نقش خود به عنوان مؤذن جامعه عمل کنند.

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

28 - = 23