۲۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ آیت الله جوادی آملی در پیامی به اجلاس دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم (ص):

آنهایی که داعیه افتراق دارند از چراغ عقل برخوردار نیستند

ما باید جهان را به خوبی بشناسیم، جهان را خوب حفظ کنیم و جهان را خوب بیاراییم ، این سه عنصر محصول آن دو اصل است. یعنی علم و تزکیه ، علم و ایمان اگر به نشاط کامل برسند هم ما جهان دار خوبی خواهیم بود و هم جهان آرای خوبی خواهیم بود، هم هنرهای دینی شکوفا می‌شود و هم سیاستهای دینی رشد می‌کند و هم معرفت‌های دینی تجلی بیشتری پیدا می‌کنند.

javadi amoli«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): آیت‌الله جوادی آملی گفت: جامعه در سایه عاطفه و رافت و رحم و گذشت می‌تواند هم بخش ملی و محلی را و هم بخش منطقه‌ای و هم بخش بین‌المللی را به بهترین وجه با دیپلماسی قدرت نرم تامین کند.

این استاد حوزه علمیه در پیامی به اجلاس بین‌المللی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره‌ی پیامبر (ص) گفت: جامعه‌ بشری در سه محدوده ناچار است زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. محدوده‌ ملی و محلی، محدوده‌ منطقه‌ای و محدوده‌ بین‌المللی.

وی افزود: وقتی فضای بین‌المللی نرم و آرام می‌شود که فضای منطقه‌ای با نرمی تامین شده باشد و وقتی فضای منطقه‌ای با نرمی تامین می‌شود که فضای ملی و محلی با نرمی تدبیر شود. اسلام برای هر سه منطقه تدبیر نرم را پیش بینی کرده است و مساله‌ دفاع را در حداقل و ضرورت تلخیص کرده است و مساله معاشرت و جاذبه را در حداکثر تصویب کرده است . زیرا عقلی دارد که منشاء وحدت و هماهنگی است. آنهایی که داعیه افتراق و شقاق دارند از چراغ عقل برخوردار نیستند.

وی در این پیام افزود : قرآن کریم طرفداران افتراق و شقاق را بی‌عقل معرفی می‌کند. عقل از آن نظر که زانوی وهم و خیال را در بخش اندیشه اداره می‌کند و زانوی چموش شهوت را در قلمرو انگیزه آزاد می‌کند از این جهت آن را عقل نامیدند. در این آ‌یه خداوند می‌فرماید که چون عاقل نیستند دم از اختلاف می‌زنند. قرآن کریم برای آنکه هر سه بخش را در کمال عقل و شرع درایت و تدبیر کند دو عنصر اساسی علم و تزکیه را سرلوحه‌ برنامه‌های انبیا مخصوصا حضرت خاتم (ص) قرار داده است.

جوادی آملی ادامه داد: ما کاملا آزموده‌ایم که اگر دین باشد و درایت و عقل و علم نباشد نتیجه‌ی تلخش یا تفتیش عقاید است یا گالیله سوزی در گذشته یا قرآن سوزی در عصر کنونی است. این کار خشن در اثر بی‌عقلی و بی‌درایتی است یعنی دین هست و علم و عقل و خرد نیست در حقیقت ، حقیقت دین نیست و اگر علم باشد و دین نباشد خروجی آن جنگ جهانی اول و دوم است که میلیون‌ها نفر به خاک و خون کشیده شدند . برای این که نه خطر جنگ جهانی اول و دوم یعنی علم به دین دامن‌گیر بشر بشود و نه غائله دین بی علم که باعث گالیله سوزی و قرآن سوزی را معاذ‌الله به همراه داشته باشد قرآن کریم هر دو اصل را تثبیت کرده است. هم علم را و هم تزکیه را و هم خدا شناسی را و هم خدا آوری را و هم جهان شناسی را، جهان دانی، جهان داری و جهان آرایی‌ را.

وی ادامه داد: ما باید جهان را به خوبی بشناسیم، جهان را خوب حفظ کنیم و جهان را خوب بیاراییم ، این سه عنصر محصول آن دو اصل است. یعنی علم و تزکیه ، علم و ایمان اگر به نشاط کامل برسند هم ما جهان دار خوبی خواهیم بود و هم جهان آرای خوبی خواهیم بود، هم هنرهای دینی شکوفا می‌شود و هم سیاستهای دینی رشد می‌کند و هم معرفت‌های دینی تجلی بیشتری پیدا می‌کنند.

جوادی آملی در ادامه این پیام تصریح کرد: ما وقتی می‌توانیم دیپلماسی نرم داشته باشیم که قدرت ما در سایه‌ علم و دین باشد و در کنار عقل و فطرت عاطفه را فراموش نکنیم .

وی افزود: سخنان ما به منزله عاطفه‌ای است که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند. این عاطفه با گذشت و پرهیز از غرور و خودخواهی به منزله‌ ملاط نرمی است که باعث بالندگی و رشد برج‌های عظیم است. الان می بینیم که در مثل‌های معروف گفته می‌شود اگر فلان چیز اتفاق افتاد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این سخن صحیحی است. برج‌هایی که می‌سازند سنگ روی سنگ است اما به وسیله‌ی یک ملاط نرم . اگر این ملاط نرم نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

در ادامه پیام این استاد حوزه آمده است: اهل بیت (ع) ، رهبران الهی گذشته در فرمانها و دستورهای عمیق خود مسائل عاطفی را هم مطرح می‌کنند که این به منزله‌ ملاط نرمی است که قدرتهای سخت و سنگین را کنار هم جمع می‌کند. این بالندگی برج‌ها بخش عظیمی به وسیله‌ این ملات‌های نرم به وجود می‌آورند. جامعه در سایه عاطفه و رافت و رحم و گذشت می‌تواند هم بخش ملی و محلی را و هم بخش منطقه‌ای و هم بخش بین‌المللی را به بهترین وجه با دیپلماسی قدرت نرم تامین کند. امیدواریم خداوند آن توفیق را به همه‌ ما مرحمت کند که هم جهاندان خوبی باشیم و هم جهاندار خوبی باشیم و هم جهان‌آرای خوبی باشیم.

منبع:ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

64 + = 68