ائتلاف

ولایتی خطاب به حداد:عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد

عالم سیاست، پختگی، وزانت و صبوری می‌طلبد.‌ خود و دیگران را به صبر و مدارا و واقع بینی سفارش می‌کنم. پر واضح است که اخلاق مداری در سیاست امری نیست که لقلقه زبان باشد و سابقه رفتارهای سیاسی یک فرد بهترین گواه آن است.

عباس عبدی:

ائتلاف اصولگرایان: بی‌فایده و ناممکن

Capture_6195_size3

کمترین حمایت تشکیلاتی از آقای قالیباف بود که بیتشرین رأی را در میان آنان داشت و بیشترین حمایت از آقای جلیلی بود که کمترین رأی را داشت. اگر ائتلاف به نفع آقای جلیلی می‌شد، خلاف منطق رأی‌‌آوری می‌شد و بیشتر آرای آقای قالیباف و آقای ولایتی به سمت آقای روحانی می‌آمد و اگر به نفع آقای قالیباف ائتلاف می‌شد، منطق اصول‌گرایی مخدوش می‌شد که چگونه نیروی اصلح خود را قربانی رأی‌‌آوری کرده‌اند.