جهت گیری طبقاتی در اسلام

گزیده آراء اقتصادی دکتر علی شریعتی به روایت احسان شریعتی(1)

منبر انقلابی، فقه سرمایه داری

shariati

منبرهای ما چپ انقلابی و وعاظ ما همگی به نفع توده‌های محروم و مخالف دنیاداران هستند، و فقهای ما که فقه درس می‌دهند و حکم صادر می‌کنند، دست راستی و سرمایه‌دار و محافظه‌کارند... امروز تمام منبرها به نفع توده‌ها و علیه سرمایه‌دارها است، و تمام رساله‌های فقهی به نفع سرمایه‌دارها و برعلیه توده‌ها است...