حمله امریکا به عراق

البرادعی از بازیگردانان اصلی جنگ می گوید

ننگ این جنگ بی پایه و اساس را تکرار نکنید

albarad

چند سال از حمله به عراق می گذرد و از آن زمان تا به حال چندین منبع تایید کرده اند که توجیه غرب از حمله به عراق در واقع کاملا بی پایه و اساس بوده است... در واقع تصمیم آمریکا و بریتانیا برای حمله به عراق اصلا ربطی به سلاح های هسته ای نداشت... جنگ عراق به وی آموخت که فریب و دروغ تنها مختص مستبدان در کشورهای کوچک نیست.