دانشگاه علامه

ادعاهای جدید صدرالدین شریعتی درباره دستاوردهای دانشگاه علامه

shariati sadr

رئیس دانشگاه علامه از دیگر اثرات اجرای این طرح به افزایش معدل دانشجویان، تبدیل فضای عمومی دانشگاه به یک فضای معنوی انسانی اشاره کرد و افزود: ما هرساله در دفترچه اعلام می کنیم که دانشگاه علامه دو کلاس دارد که کلاس ها به طور مساوی دختر و پسر ظرفیت بندی شده است.

ررسي دفترچه انتخاب رشته كنكور سراسري سال 92 نشان داد:

حذف رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه

allame uni

دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی، امسال در رشته علوم سیاسی دانشجوی کارشناسی پذیرش نکرده است. حذف رشته علوم سیاسی در این دانشگاه در حالی است که این رشته به عنوان یکی از رشته‌های بازنگری شده از سوی دانشگاه علامه در جریان اسلامی کردن علوم انسانی قرار بود با سرفصل‌های جدید از اول مهرماه در این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر تدریس شود.