ردصلاحيت‌

پس‌لرزه‌هاي ردصلاحيت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري هنوز ادامه دارد

واکنش شورای نگهبان با شهادت و هشدار

shora negaHBAN (13)

بسیاری دیگر از کاندیداها که سوابق سیاسی و دینی زیادی داشتند نیز نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و همین موضوع موجب شد که شورای نگهبان در معرض واکنش‌های زیادی قرار بگیرد. حالا دبیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات با قاطعیت، پشتکار و درایت خبر داده است. موضوعی که شاید سرآغاز بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر شورای نگهبان برای انتخابات بعدی مجلس باشد.