شعر مقاومت فلسطین

به مناسبت پنجمین سالگرد محمود درویش: قصیده‌ زمین

111

18 مرداد؛ پنجمین سالگرد درگذشت محمود درویش(9 اوت 2008) شاعر برجسته مقاومت فلسطین است. آنچه در ادامه می آید، بخش‌هایی از یک شعر بلند محمود درویش با عنوان «قصیده زمین» است که با ترجمه محسن آزرم در هفته نامه «شهروند امروز» منتشر شد.