فصل بهار

سخنرانی استاد مرتضی مطهری درباره بهار:

سهم انسان از فصل بهار

motahri

برای بعضی از مردم فصل حیات بخش بهار الهام دهنده است، درس است، آموزنده است، نکته ها و رمزها و حقیقتها در می‌یابند. امّا متأسّفانه استفاده‌ی بعضی دیگر از افراد از حدّ استفاده‌ی یک حیوان تجاوز نمی‌کند. حاصل بهره‌ی آنها از این تجلّی با شکوه خلقت، شکم پر کردن و عربده کشیدن و بد مستی کردن و سقوط در منتها درجه‌ی حیوانیّت است. آنها در این فصل الهام می‌گیرند امّا نه از این فصل بلکه از صفات و ملکات پلید خودشان....

روایت دکتر علی‌ شریعتی از نوروز:

نوروز با جان ملیت و روح مذهب

shariati

انتخاب علی به خلافت و نیز وصایت، در غدیر خم هر دو در این هنگام بوده است و چه تصادف شگفتی آن همه خلوص و ایمان و عشقی که ایرانیان در اسلام به علی و حکومت علی داشتند پشتوانه نوروز شد. نوروز که با جان ملیت زنده بود، روح مذهب نیز گرفت: سنت ملی و نژادی، با ایمان مذهبی و عشق نیرومند تازه‌ای که در دل‌های مردم این سرزمین برپا شده بود پیوند خورد و محکم گشت، مقدس شد...