مجتبی ثابتی

مناظره ثابتی و امیریان در دانشگاه یاسوج؛

امیریان: اگر صدا و سیما به موسوی و کروبی تریبون می داد، خیلی مسائل پیش نمی آمد/ ثابتی: بی بی سی رسانه شما اصلاح طلبان است

sabeti-amirian

امیریان:چرا در داخل با کوچک ترین انتقاد، انگ جاسوس بودن و در دامن اسرائیل و آمریکا بزرگ شدن را می زنند و از تخریب شخصیت ابایی نیست.مگر آقای احمدی نژاد آبرویی دارد که دیگر کسی از آن حمایت کند؟ ثابتی:دولت احمدی نژاد قابلیت انتقاد دارد و ما منتقد آن هستیم؛ اما ظلم به احمدی نژاد و بی انصافی در مورد اوست که بخواهیم دولتش را با دولت خاتمی مقایسه کنیم.