محمد نهاوندیان

بررسی رابطه تاریخی روسای دفتر روسای جمهور با انجمن حجتیه (1)

محمد نهاوندیان؛ مرید کرباسچیان و عضو حجتیه!؟

nahavandi

وقتی سوابق روسای دفاتر رئیس جمهور در طول سه دهه پس از انقلاب را بنگریم، مسائل مشابهی در ارتباط تشکیلاتی یا خانوادگی با انجمن حجتیه خواهیم دید. از مهندس جواد مادرشاهی و مهندس مصطفی میرسلیم که روسای دفتر و بازرسی رئیس جمهور دوران جنگ بودند، گرفته تا محمدعلی ابطحی پسر سید حسن ابطحی مشهور، اسفندیار رحیم مشایی که به افکار نوحجتیه ای مشهور بود و حالا محمد نهاوندیان.

گزارشی درباره محمد نهاوندیان و اتاق بازرگانی ایران:

اراده معطوف به میلیاردهای ایران

thumb1380

میرحسین موسوی سیاستمدار چپ‌گرا و نخست‌وزیر وقت در زمان جنگ، دستور داد اتاق بازرگانی را برای اسکان جنگ‌زده‌ها خالی کنند. اما آل‌اسحاق، خاموشی، نقره‌کار، راسخ نهاوندیان و... در پاسخ نامه موسوی نوشتند اتاق بازرگانی جای اسکان جنگ‌زده‌ها نیست. موسوی هم دستور داد با بلدوزر اتاق بازرگانی را با خاک یکسان کنند، چون به نظر او ساختمانی که نشود در آن جنگ‌زده‌ها را اسکان داد باید خراب می‌شد.