مسلمی

تمامی بورسیه‌های معدل پایین با دستور وزیر علوم انجام شد

مسلمی درباره برخی نامه‌هایی که از سوی مساجد و تشکل‌های دانشجویی مبنی بر اعطای بورسیه وجود داشت و خبر آنها در سایت ها و رسانه‌ها منتشر شده، گفت: ما از تشکل‌های دانشجویی درخواست می‌کردیم که افراد با صلاحیت را معرفی کنند زیرا اعضای هیات علمی باید افراد متعهد و متخصص باشند. همانطور که امام راحل فرمودند، تعهد از تخصص نیز مهم‌تر است. البته نباید تخصص را تحت‌الشعاع خود قرار دهند.