معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم

سید ضیاء هاشمی :

امیدوارم تشکل هایی هم به نمایندگی از دانشجویان فعال شوند

IMG15150742

هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره فعالیت دفتر تحکیم وحدت به برخی موارد اشاره کرد و گفت: اختلافاتی در شعباتی از دفتر تحکیم وحدت ایجاد و سپس این دفتر منحل شد! مسیر ما برای ارائه مجوز به این تشکل ها از سوی دانشگاه ها آغاز می شود و بر خلاف اتهامات و ادعاهایی که به ما نسبت می دهند، وزارت علوم مخالف تشکل‌های دولت ساخته است و این تشکل ها باید خارج از دولت باشند، هر چند می توانند ارتباط داشته باشند.

معاون دانشجویی وزارت علوم خبر داد:

بازگشایی تشکل​های دانشجویی تعطیل شده در نیم​سال دوم

49_hashemi

بازگشایی و آغاز به کار مجدد بر اساس ارسال تقاضا ها و بررسی آن ها انجام می​گیرد. بررسی این تقاضا ها باید در هیات نظارت دانشگاه ها انجام گیرد و اگر ابهامی داشت به وزارتخانه ارسال و در آنجا بررسی مجدد می​شود.