منع دخالت نیروهای مسلح در سیاست

ترس از پیروزی اصلاحطلبان خشمگین

phpThumb.php

اگرچه در انتقاد به مسائلی چون عدم آزادی بیان، انسداد سیاسی، نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالت نیروهای مسلح در سیاست، با آنها همنوا هستم؛ اما خاستگاه انتقاداتم در سیره و صحیفه امام(ره) است. این مسئله هم مرا به سلاح انقلابی مجهز می کند و هم دست مخالفانم را در ایراد افترا و هجمه سیاسی می بندد.

عارف در سفر کردستان:

سهم بسیج در دفاع مقدس جای چالش ندارد اما چه کسی به شما اختیار داده است که چماق بر سر مخالف خود بزنید؟

aref 11

موضع من درباره بسیج همان چیزی است که امام(ره) گفتند. سهم بسیج در دفاع مقدس جای چالش ندارد. اما سوال اینجاست که چه کسی به شما اختیار داده است که چماق بر سر مخالف خود بزنید؟ نظام ما مقتدر است و نیروی انتظامی دارد. شما به نیابت از چه کسی این کار را می کنید؟

سبحانی: در وصیت امام تاکید شده نظامیان در مباحث سیاسی ورود نکنند / با تفکیک جنسیتی دانشگاه اسلامی نمی‌شود

sobhani 10

نیروهای نظامی در گروههای سیاسی و احزاب نباید دخالت داشته باشند اما در مسائل اقتصادی از جانب مجلس اجازه هایی به ایشان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داده شده است. زمانی که در مجلس بودم اعتقاد داشتم عواملی که بخش خصوصی را تضعیف می کنند بهتر است واگذار شود الان هم همین رویکرد را دارم.