وزیر بهداشت

دكتر محمد اسماعيل اكبري:

رئیس جمهور منتخب، وزیر بهداشت آینده کشور

islami_akhbari

اقتصاد مقاومتی را به کلی فراموش کردیم و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در حوزه سلامت را، به نحوی رونق دادیم که حتی مردم توان ابراز عقیده هم پیدا نکنند ؛ گفتیم ما میدانیم و شما نمی‌دانید؛ حتی علم را هم به بازی گرفتیم و شاخص‌های علمی در تشخیص و درمان بیماری‌ها را هم به بازار آزاد واگذار کردیم، بنحوی که استانداردها هم فراموش شدند و سلیقه‌های تجاری و تبختر جایگزین علم مؤثر و مفید شدند.

نقد دکتر پزشکیان به سياست‌هاي دولت نهم و دهم

وزیر خاتمی، وزیر احمدی نژاد را به مناظره تلویزیونی فراخواند

pezeshkian 3

پزشکیان طی دوران وزارت، نقدپذیر بود و خبرنگاران حوزه بهداشت به یاد دارند که گرچه این وزیر هیچ نشست خبری به رسم معمول امروز وزرا برگزار نکرد اما در تمام برنامه‌هایی که حضور داشت، پاسخگو بود حتی درباره برنامه و ایراداتی که می‌توانست دولت را گرفتار چالش کند. وضعیت بیماران ترانسکشوال و زنان آسیب‌دیده و شیوع ایدز در میان معتادان خیابانی در زمان وزارت پزشکیان دستخوش مشکلات فراوان بود و هنوز تکنولوژی به حدی نرسیده بود که ایران بتواند در تولید رادیودارو و تجهیزات پزشکی «های تک»، حرفی برای گفتن داشته باشد و مهم آنکه هنوز از تحریم خبری نبود.