کمپین نه به یارانه

اطلاعیه 25 انجمن اسلامی دانشجویان:

حمایت از «کمپین نه به یارانه» و اجرای صحیح قانون هدفمندی‎

yarane

اگر چه قانون هدفمندی یارانه‌ها از منظر بخشی از اقتصاددانان دارای نواقصی است و از ابتدا با اشکالاتی در مجلس محترم تصویب شده بود و در مرحله نخست نیز همان قانون دارای اشکال هم به با قانون‌گریزی‌های فراوان و عدم اجرای صحیح؛ اقتصاد ملی و تولید را دچار مشکلات عدیده‌ای کرد که رکود اقتصادی، تورم، کاهش تولید و افزایش نقدینگی بخشی از این آسیب‌های اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بوده است.