۰۸:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ کتابی از دکتر حسن سبحانی:

اقتصاد کار و نیروی انسانی

درک اهمیت و نقش نیروی انسانی علاوه بر آنکه کمک می کند تا تخصیص منابع بر اساس ضوابط اصولی و صحیح صورت گیرد، موجب می شود تا ساختار شکل گیری اجتماعات و اتحادیه های منتسب به کارگران به خوبی تفهیم گردد. همچنین زمینه لازم برای آگاهی از چگونگی اتخاذ موضع فراهم آید، به گونه ای که در نهایت از مجموعه نیروی انسانی حداکثر بهره برداری و استفاده مطلوب برای ارتقاء سطح زندگی و اقتصاد جوامع انسانی فراهم شود و احساس بیهودگی و بطالت که عامل عمده کاهش تولیدات ناخالص ملی و همچنین بحرانهای اخلاقی و روحی است در فضای...

egtesad e karمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): کتاب «اقتصاد کار و نیروی انسانی»[۱] اثر پروفسور حسن سبحانی؛ اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است. این کتاب از ۱۳ فصل تشکیل شده است که ایشان در طی این فصول به بیان کلیات و مدل بازار نیروی کار، وجوه «خرد» اقتصاد کار و همچنین وجوه «کلان» اقتصاد کار می پردازند.

بخشی از مقدمه کتاب «اقتصاد کار و نیروی انسانی» را در ادامه می خوانید:

نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید، چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی، نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی که به جرات می توان گفت جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمدی به وجود آورند، به خوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. درک اهمیت و نقش نیروی انسانی علاوه بر آنکه کمک می کند تا تخصیص منابع بر اساس ضوابط اصولی و صحیح صورت گیرد، موجب می شود تا ساختار شکل گیری اجتماعات و اتحادیه های منتسب به کارگران به خوبی تفهیم گردد. همچنین زمینه لازم برای آگاهی از چگونگی اتخاذ موضع فراهم آید، به گونه ای که در نهایت از مجموعه نیروی انسانی حداکثر بهره برداری و استفاده مطلوب برای ارتقاء سطح زندگی و اقتصاد جوامع انسانی فراهم شود و احساس بیهودگی و بطالت که عامل عمده کاهش تولیدات ناخالص ملی و همچنین بحرانهای اخلاقی و روحی است در فضای اشتغال نیروی انسانی از بین برود.

کسانی که کم و بیش با مسائل اقتصادی سر و کار دارند، می دانند که بنگاههای اقتصادی معمولا از کارگران به منزله یکی از عوامل مهم و موثر در امر تولید استفاده می کنند. صرف نظر از اینکه عامل کار را در تولید از دیگر عوامل تولید مهمتر بدانیم یا نظر دیگری داشته باشیم، موضوعات و مسائلی درباره عامل کار در تولید وجود ندارد که پرداختن به آنها در محدوده اقتصاد کار یا اقتصاد نیروی انسانی قرار نگیرد. اینکه کارگران چگونه تصمیم می گیرند شغلی را انتخاب کنند و انگیزه های آنان در گزینش شغلهای موجود یا مورد علاقه شان چیست یا مزد ایشان چگونه تعیین می شود از جمله موضوعاتی است که در قالب مفاهیم عرضه کار و تقاضا برای نیروی انسانی در اقتصاد کار بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. همچنین امور مربوط به بازار کار، آموزش نیروی کار، اتحادیه های کارگری و چانه زنی های دسته جمعی، اشتغال، توزیع درآمد و…در محدوده مباحث مربوط به اقتصاد کار است.

هر چند در بحث از بازار کار، عامل کار مانند هر عامل دیگری با استفاده از همان وسایل و ابزارهای مرسوم در بازار سایر عوامل، در نظر گرفته شده و بررسی می شود، ویژگی ها و خصوصیتهایی نیز وجود دارد که بازار کار را از دیگر بازارها، از قبیل بازار محصولات و … متمایز می سازد.[۱]- سبحانی- حسن، اقتصاد کار و نیروی انسانی، انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران ۱۳۸۸

::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 29 = 35