۱۳:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۹

احمدی‌نژاد و خاتمی همسایه می‌شوند

خبر می‌رسد بعد از آنکه روحانی مانع از تشکیل دفتر رئیس‌جمهور سابق نشد و از این کار نیز استقبال کرد، دستور داده است تا مجموعه‌ای جدید و مجزا برای روسای جمهور سابق کشور آماده شود، مجموعه‌ای که البته ارتباطی با «ساختمان لادن» ندارد، چه آنکه این ساختمان قرار است به وزارت دادگستری واگذار شود تا مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور سابق دولت احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری دولت روحانی در آن مستقر شود و بدین ترتیب «دوستان احمدی‌نژاد» و خود «احمدی‌نژاد» باید به زودی ساختمان لادن را تخلیه کنند و تحویل پورمحمدی و دولت یازدهم دهند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

شنیده شد که در هفته‌های اخیر ساختمانی معروف به «ساختمان لادن» در صدر اخبار قرار گرفته است، ساختمانی که به گفته مجتبی ثمره‌هاشمی، دوستان محمود احمدی‌نژاد در آن دورهم جمع می‌شوند. سفیر نوشت؛ خبر می‌رسد بعد از آنکه روحانی مانع از تشکیل دفتر رئیس‌جمهور سابق نشد و از این کار نیز استقبال کرد، دستور داده است تا مجموعه‌ای جدید و مجزا برای روسای جمهور سابق کشور آماده شود، مجموعه‌ای که البته ارتباطی با «ساختمان لادن» ندارد، چه آنکه این ساختمان قرار است به وزارت دادگستری واگذار شود تا مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور سابق دولت احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری دولت روحانی در آن مستقر شود و بدین ترتیب «دوستان احمدی‌نژاد» و خود «احمدی‌نژاد» باید به زودی ساختمان لادن را تخلیه کنند و تحویل پورمحمدی و دولت یازدهم دهند. به‌نظر می‌رسد با تدارک مجموعه جدید برای استقرار روسای جمهور سابق کشور، بعد از هشت سال، بار دیگر خاتمی و احمدی‌نژاد به هم می‌رسند و این بار همسایه می‌شوند.

منبع: روزنامه آرمان

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

44 + = 51