۱۲:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با دستور ویژه دولت؛

تمام کارگروه‌ها، کمیسیون‌های دولت احمدی نژاد منحل شد

در جلسه سوم شهریورماه هیات وزیران مصوب شد که تمامی کارگروه‌ها، شورا‌ها، کمیسیون‌ها، ستاد‌ها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) که در زمان احمدی‌نژاد تشکیل شده بودند منحل شوند.

هیات دولت روحانیمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

در جلسه سوم شهریورماه هیات وزیران مصوب شد که تمامی کارگروه‌ها، شورا‌ها، کمیسیون‌ها، ستاد‌ها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) که در زمان احمدی‌نژاد تشکیل شده بودند منحل شوند.

متن این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده به این صورت است که «هیات وزیران به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۳ شهریور ۱۳۹۲ تصیوب نمود: کلیه کارگروه‌ها، شورا‌ها، کمیسیون‌ها، ستاد‌ها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت) که تا تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آن‌ها تفویض شده است، لغو می‌شود».

منبع: خبرگزاری تسنیم
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 65 = 71