۱۸:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

ماجرای نوشابه و ۱۶‌میلیارد تومان

خبر برداشت 16‌میلیارد تومانی از خزانه‌داری دولت و واریز آن به حساب دانشگاه خصوصی رییس‌جمهوری سابق خبری مبهوت‌کننده و حیرت‌آور بود برای چون منی که در جریان یک محاکمه سیاسی برای پرداخت 12‌میلیون تومان خارج از بودجه به اداره رفاه مرا به اتهام تصرف غیرماذون در بیت‌المال به دو سال حبس محکوم کردند و در پرونده‌ای دیگر برای پرداخت هشت میلیون تومان خارج از بودجه مصوب به سازمان پارک‌ها به همان اتهام به سه سال زندان محکوم شدم.

L125884027673مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – کمال عظیمی‌نیا

اولین ترکش‌های انتخاب سیدمحمد خاتمی به شهرداری تهران خورد، من هم یکی از مدیران شهرداری بودم که در همان نخستین روزها بازداشت شدم، در جریان بازجویی‌ها، بازجوها مصرانه به‌دنبال کشف حقیقت بودند. از اشتباهات و خلاف‌های دوران کودکی و نوجوانی و جوانی گرفته تا تخلفات ادعایی صورت گرفته در شهرداری، همه‌چیز سوال می‌شد و دامنه مسائل کشف نشده هیچ حد و مرزی نمی‌شناخت. در مسائل مالی و آنجا که صحبت از بیت‌المال بود حساسیت‌ها دوچندان بیشتر می‌شد و صحبت از کشیدن مو از ماست بود! حساب‌های تنخواه دفتر من را رسیدگی می‌کردند. بازجوی محترم با تورق دفتر مخارج روزانه و مقایسه برخی ارقام به‌ناگاه از جا پرید، با چهره‌ای برافروخته و رگ‌های گردن که از شدت غیرت و حساسیت به بیت‌المال مسلمین متورم و در آستانه انفجار قرار گرفته بود، فریاد زد: «بی‌انصاف نمی‌شد تو یک روز از پول بیت‌المال نوشابه نخوری؟» من از شدت بهت و تعجب به این ریزنگری تبسمی کردم و گفتم: «آخه برادر مگه پول یه نوشابه چقدر می‌شه تو برو دنبال ارقام درشت بگرد!» دوباره از جا جست و خطاب به من فرمود: «ای نادان مشکل شما همین است. دست‌اندازی به بیت‌المال و فساد از همین‌جاها شروع می‌شود، مگر می‌شود به بیت‌المال تسامح و تساهل روا داشت؟» و من از سر ناچاری گفتم: «خیر!»

خبر برداشت ۱۶‌میلیارد تومانی از خزانه‌داری دولت و واریز آن به حساب دانشگاه خصوصی رییس‌جمهوری سابق خبری مبهوت‌کننده و حیرت‌آور بود برای چون منی که در جریان یک محاکمه سیاسی برای پرداخت ۱۲‌میلیون تومان خارج از بودجه به اداره رفاه مرا به اتهام تصرف غیرماذون در بیت‌المال به دو سال حبس محکوم کردند و در پرونده‌ای دیگر برای پرداخت هشت میلیون تومان خارج از بودجه مصوب به سازمان پارک‌ها به همان اتهام به سه سال زندان محکوم شدم. حالا دامنه تساهل و تسامح به بیت‌المال آن‌قدر گسترده شده که عدم واریز ۱۱‌میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه‌داری کشور تخلف دولت محسوب شده و فقط به ذکر موضوع در گزارش تفریغ بودجه بسنده می‌شود و صدها انحراف و تخلفات عدیده مالی پیدا و پنهان دولتمردان در حاشیه امن خط‌قرمز سیاسیون رنگ می‌بازد. با خواندن این خبرها در حسرت حضور مجدد بازجویان و مجریان قانون و حافظان غیرتمند بیت‌المال آهی کشیدم که آیا بهای نوشابه گران‌تر از ۱۶‌میلیارد تومان است؟

منبع: بهار

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 6 = 1