۰۸:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

جزوه «بانک در جامعه اسلامی»

جزوه ی «بانک در جامعه اسلامی» ترجمه مقاله ای از شهید سید محمد باقر صدر می باشد که توسط آقای جمال موسوی ترجمه شده و اکنون پس از سی سال بازنشر می شود. از جمله نکات قابل تامل در این مقاله نوع نگاه شهید صدر به مساله سرمایه داری و شیوه برخورد با آن است. می توان ادعا کرد این رویکرد و نوع نگاه شباهت های زیادی با دیدگاه استاد مطهری در کتاب خمیر شده اقتصاد اسلامی شان دارد در آنجا استاد تاکید می کنند که سرمایه داری به عنوان یک پدیده جدید نیازمند اجتهاد است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): جزوه ی «بانک در جامعه اسلامی» ترجمه مقاله ای از شهید آیت الله سید محمد باقر صدر می باشد که توسط آقای جمال موسوی ترجمه شده و اکنون پس از سی سال بازنشر می شود.

از جمله نکات قابل تامل در این مقاله نوع نگاه شهید صدر به مساله سرمایه داری و شیوه برخورد با آن است. می توان ادعا کرد این رویکرد و نوع نگاه شباهت های زیادی با دیدگاه استاد مطهری در کتاب خمیر شده اقتصاد اسلامی شان دارد در آنجا استاد تاکید می کنند که سرمایه داری به عنوان یک پدیده جدید نیازمند اجتهاد است.

از جمله قسمت هایی دیگری که قابل توجه است اینکه شهید صدر به هیچ وجه بانک خصوصی را نمی پذیرد و تاکید می کند که  “کار جمع آوری پول را در جامعه اسلامی باید دولت خودش از طریق بانک رسمی بر عهده بگیرد و اجازه استثمار بانکی به هیچ وجه به فرد یا جمعیت خاصی ندهد.” و دقیقا مطابق نظر نویسندگان قانون اساسی است که  در اصل ۴۴ ظهور و بروز یافته است. اما متاسفانه به سبب تفسیرهای قشری و بی ارتباط با متن امروزه شاهد تعداد زیادی بانک خصوصی در کشورمان هستیم. و لازم است کارشناسان امر اثرات این موضوع بر اقتصاد را بررسی کنند.

دیدگاه کلی ایشان به گونه ای است که بانک را نمی توان مستقل از سایر نهادهای موجود در جامعه اسلامی طرح کرد و آن  باید در ضمن نقشه کلی اقتصاد جامعه اسلامی طرح شود. لذا ایشان بحث شان را به دو طریق ادامه می دهند اول اینکه ما می خواهیم بانکی را مستقل از سایر جنبه های اجتماعی طراحی کنیم و دوم اینکه ما می خواهیم بانک را در ضمن یک طرح کامل برای جامعه اسلامی طراحی کنیم. و پاسخهایی که ایشان به هر کدام از رویکردها می دهد متفاوت است.

لینک دانلود مستقیم جزوه «بانک در جامعه اسلامی»

منبع: مجمع حزب الله

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

7 + 2 =