۱۲:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

دریافت کدهای PIN و PUK هزینه‌بر شد

مشترکان تلفن همراه برای دریافت مجدد کدهای محرمانه PIN و PUK باید هزار و ۵۰۰ تومان بپردازند.

سیم‌کارت«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭه ۱۷۱ خود، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ PIN ﻭ PUK ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭسی ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺰﺩه ﻫﺰﺍﺭ (۱۵۰۰۰) ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ PIN ﻭ PUK ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩ.

ﺗﻤﺎمی ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

6 + 4 =